Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Als u na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kunt u bij de fysiotherapeut van FYNN Fysio terecht voor hulp, advies en begeleiding. Heeft u in het ziekenhuis gelegen? Dan ontvangt de fysiotherapeut een berichtje en neemt na ontslag uit het ziekenhuis contact met u op om te bespreken hoe het met u gaat en of u je last heeft van restklachten. Als u thuis hersteld bent van COVID-19 kunt u, indien nodig, zelf contact opnemen met uw fysiotherapeut. Bijvoorbeeld als u klachten heeft op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen.

Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. De fysiotherapeut vertelt u wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapeutische behandeling. Hiervoor maakt de fysiotherapeut een inschatting of behandeling op afstand (beeldbellen) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is (eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen).

De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee u na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Zij helpt u om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat u op een verantwoorde manier werkt aan je herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met u gaat. Heeft u problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet u (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

Nu de Coronaperiode langer duurt bemerken we een toename in het aantal aanmelding op het gebied van thuiswerkklachten. 
Heeft u steeds maar weer last van thuiswerkklachten zoals rugpijn, nekpijn, hoofdpijn of pols/elleboogpijn? Laat u zich dan gerust adviseren en behandelen door een van de fysiotherapeuten van FYNN Fysio. We helpen u graag om van uw klachten af te komen, zodat thuis werken weer prettig en pijvrij kan verlopen.
 

Het nieuws dat Gerard Zandkuil ons gaat verlaten kwam vrij onverwachts. Gerard heeft besloten zich als praktijkeigenaar aan te sluiten bij een praktijk in Groningen. De tijd dat Gerard bij ons heeft gewerkt was van korte duur. In oktober 2019 kwam Gerard officeel als fysiotherapeut in dienst, nadat hij bij ons had stagegelopen.  Gerard heeft zich verder kunnen ontwikkelen als fysiotherapeut en heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van shockwave bij FYNN Fysio. Daarnaast was hij op meerdere locaties werkzaam en was hij betrokken bij rugbyvereniging Greate Pier.
Wij vinden het jammer dat je vertrekt Gerard, maar begrijpen je besluit. Bedankt voor alles en heel veel succes gewenst als praktijkeigenaar !

Hoe een stage kan eindigen en een dienstverband kan beginnen...

Bij aanvang van haar stage hadden zowel Kirsten als wij niet gedacht dat alles zou gaan zoals het is gegaan.
Zo nu en dan komt er iemand bij ons stage lopen, waarvan wij denken:  jij mag gerust blijven... ! En helemaal als de interesse uitgaat naar de Orofaciale fysiotherapie (en onze wens om hier versterking bij te krijgen om zo de wachtlijst te verkorten).
Na het aangekondigde vertrek van Gerard was de vraag dus snel gesteld.
En wat een geluk! Kirsten reageerde enthousiast en de zaak was snel rond.
Dit betekent dat vandaag de laatste stagedag van Kirsten was en dat ze vanaf volgende week bij ons in dienst is.
Binnenkort zal zij zich aan u voorstellen.

Leuk dat je blijft Kirsten. Welkom.

Sinds 1 december jongstleden staat onze fysiotherapeut Esra Adema officieel geregistreerd als Master Manuele Therapie.  Het waren drie intentieve jaren voor Esra en vooral het laatste jaar moest er in verband met de Corona situatie geimproviseerd worden, waardoor de studie iets verlengd werd. Maar het is Esra gelukt. Wij zijn ontzettend trots op haar. Nu kan zij, net als haar collega Berttrand, ook manuele technieke toepassen.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van gewrichten en anderzijds het verbeteren van houding en beweging. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Dat gebeurt door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen. De beweeglijkheid van de gewrichten wordt beter, waardoor de pijn afneemt. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen botstukken van gewrichten al voldoende. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort u soms een knappend of krakend geluid. Dit kan als een kortstondig vreemd gevoel worden ervaren, maar dit is over het algemeen niet pijnlijk. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Esra Adema is namens FYNN Fysio op 3 locaties in Leeuwarden werkzaam: de hoofdlocatie in Zuiderburen, de Techumerpleats en op de Rengerslaan.

Esra: van harte gefeliciteerd!