• Telefoon 058 - 2801525
  • info@fynnfysio.nl
  • Wiardaplantage 3, 8939 AA Leeuwarden

Hoe houd je revalidatie of medische fitness leuk? Door af te wisselen, bijvoorbeeld door het gebruik van dr. Kinetic.
dr. Kinetic was even buiten bedrijf, maar na een update kan er weer volop ge-gamed worden bij FYNN Fysio.
Onderstaand filmpje laat zien wat u kunt doen met dr. Kinetic.

link naar filmpje

Binnenkort breekt de zomerstop weer aan. Lekker genieten van het mooie weer, waarbij het sporten veelal op een lager pitje komt te staan.
Na de zomerstop wordt de training weer opgepakt en is het vaak een kwestie van in een vlot tempo trachten om conditie en kracht op orde te krijgen, voordat de eerste wedstrijden zich weer aankondigen.

Uiteraard staat FYNN Fysio voor u klaar als het gaat om het behandelen van blessures. Echter zouden we ze liever willen voorkomen. Het valt ons op dat in de beginfase na de zomerstop, zich regelmatig mensen met sportblessures bij ons melden. Wij zijn u dan uiteraard graag van dienst, maar mocht u willen, maak dan gebruik van de mogelijkheid om bij ons te komen trainen.

Onze fysiotherapeuten maken samen met u een programma, passend bij uw wensen en sport. U traint in een kleine groep van maximaal 8 klanten, onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Voor gezinsleden geldt een familiekorting. Voor meer informatie over ons fitnessprogramma, kijk dan hier.
 


FYNN Fysio neemt, tezamen met andere pluspraktijken in Friesland deel aan een onderzoek voor het meten van de resultaten van de fysiotherapeutische behandeling van aspecifieke lage rugpijn.  Onze fysiotherapeuten werken hierdoor mee aan het inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door IQ healthcare, onderdeel van het Radboudumc, en loopt tot juli 2019.

Wat betekent dit voor u?
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, vragen wij uw toestemming.  IQ healthcare heeft gegevens nodig van patiënten die een behandeling fysiotherapie hebben ondergaan. Wij zullen hiervoor enkele gegevens uit uw patiëntendossier gebruiken. Er verandert door het onderzoek niets aan de behandeling en begeleiding door uw fysiotherapeut.

Welke gegevens uit mijn dossier zijn nodig?
De gegevens die nodig zijn uit uw dossier zijn onder andere: de duur van de klacht, het te verwachten resultaat en de scores op de door u ingevulde vragenlijsten. Persoonsgegevens die we uit uw dossier gebruiken zijn uw geslacht en leeftijd. We verzamelen niet uw naam, adres en woonplaats en ook niet uw burgerservicenummer. Indien u hiervoor toestemming geeft, zal uw fysiotherapeut uw gegevens aan IQ healthcare verstrekken, waarna IQ healthcare deze gegevens ten behoeve van het onderzoek zal gebruiken. De gegevens worden door IQ healthcare vertrouwelijk en volgens de geldende privacywetgeving behandeld en verwerkt in een aparte database. Nadat uw gegevens door IQ healthcare zijn verwerkt voor het onderzoek, zal IQ healthcare uw persoonlijke gegevens van haar systeem verwijderen, zodat de uitkomsten van het onderzoek niet direct terug te leiden zijn naar u als persoon.

Wat gebeurt er met de uitkomst van het onderzoek?
Nadat uw gegevens zijn verwerkt voor het onderzoek, zal IQ healthcare de uitkomsten in anonieme overzichten rapporteren. Met de gegevens uit patiëntendossiers ontwikkelt IQ healthcare kwaliteitsindicatoren. Dit zijn meetbare onderdelen van de zorg die is verleend. Deze informatie gebruikt uw fysiotherapeut maar ook zorgverzekeraars om de zorgverlening verder te verbeteren en u nog beter van dienst te zijn.

Uw toestemming
Uw fysiotherapeut vraagt aan u toestemming voor deelname aan het onderzoek. U bent geheel vrij in het al dan niet geven van uw toestemming en u kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Indien u geen toestemming wenst te verlenen dan zullen uw gegevens niet met IQ healthcare worden gedeeld en niet worden gebruikt voor het onderzoek.

Vragen en meer informatie
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.uitkomstindicatoren.nl Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut. Met uw medewerking bewijst u niet alleen uw fysiotherapeut, maar ook de Nederlandse gezondheidszorg een dienst. We zijn u daarvoor dankbaar.

Sinds kort is FYNN Fysio in het bezit van een echo- apparaat.
Onze collega Berttrand Hofstra volgt hiervoor de cursus echo- grafie.
Om te kunnen beoordelen of er sprake is van inwendig letsel aan spieren en gewrichten, kunt u een afspraak maken op onze locatie in Zuiderburen of op de Rengerslaan.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: Echografie