Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

De tijd is aangebroken dat onze collega Nick Keekstra afscheid neemt van FYNN Fysio.

We hebben aan Nick een hele fijne en betrouwbare collega gehad die ons niet alleen geholpen heeft bij de opstart van onze praktijk in Dokkum, maar ook in de Techumerpleats. Nick heeft altijd parttime bij ons gewerkt en combineerde zijn werk bij FYNN Fysio met zijn werk in Bergum.

De tijd is aangebroken dat Nick zijn vleugels uit slaat en ons gaat verlaten.

Nick, we wensen je alle goeds toe en wij bedanken je hartelijk voor  je inzet en goede werk!

Directie FYNN Fysio

 

(N.B. binnenkort mogen wij onze nieuwe collega Gerlof verwelkomen. Daarover later meer..)