Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

FYNN Fysio is blij met zo'n prachtige patienttevredenheidsscore!

Ook in 2018 werd aan onze cliënten gevraagd om na afloop van de behandeling een vragenlijst in te vullen.
Er worden vragen gesteld over 3 onderdelen, te weten:
  •  
  • Contact
  • Behandelplan
  • Praktijk

Op alle 3 onderdelen is de tevredenheidsscore bijzonder positief te noemen. Het algemene beoordelingscijfer is een 8,7.
In tijden van druk en hoge administratieve lasten is het voor ons fijn te vernemen dat wij daarnaast in goed staat zijn om goede kwaliteit van fysiotherapeutische zorg en dienstverlening te bieden.  Ons streven is om niet te verslappen en voortdurend te blijven streven naar een zo optimaal mogelijk behandelresultaat, in samenwerking met onze klant. En dat is ons gelukt!

Maar ook voor de toekomst blijven we onze scherpte behouden en staan we open voor verbeterpunten. Dus schroom niet om ons te benaderen indien u tips of adviezen voor ons heeft.