Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

fysiotherapie in Dokkum
FYNN Fysio in Dokkum

Om organisatorische redenen is de maatschap Fysiotherapie in MOTU opgeheven. De locaties in Dokkum vallen per 1 januari 2020 onder FYNN Fysio.
Nick Keekstra, Jurjen Ament, Berttrand Hofstra  zullen in Dokkum werkzaam blijven, op de locaties de Donger (naast Sionsberg) en sportcentrum Palestra.
Het aanbod zal in de loop van 2020 worden uitgebreid door de komt van onze nieuwe collega Gerard Zandkuil.