Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Wegens vertrek van Nick Keekstra uit Dokkum en aanhoudende drukte bij FYNN Fysio zal met ingang van 1 september onze nieuwe collega Gerlof de Vries ons team komen versterken.

Gerlof de Vries is fysiotherapeut en manueel therapeut en zal zich binnenkort nader aan u voorstellen.

Gerlof, van wij heten je van harte welkom in ons team! We gaan er samen wat moois van maken!

Het team van FYNN Fysio