Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

In de periode van 12 tm 28 mei kunnen patienten die in Drachten of Leeuwarden in behandeling zijn bij Kirsten van der Geer of Jurjen Ament worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klein onderzoek naar de betrouwbaarheid van het meten van de mondopening bij patiënten met kaakklachten. Het onderzoek vindt plaats in het kader van een studieopdracht van de fysiotherapeuten Jurjen Ament en Marian Bakker, die gestart zijn met de opleiding Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg van de Hogeschool van Utrecht. 

Wat is het doel van het onderzoek?
Het meten van de maximale mondopening is een test die regelmatig wordt uitgevoerd tijdens de intake en gedurende het behandeltraject om te evalueren of er vooruitgang bereikt is. Het doel van het onderzoek is om de uitkomsten van de metingen van de mondopening bij mensen met kaakklachten te vergelijken tussen twee collega’s. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Als u mee doet ondergaat u 2 keer achter elkaar dezelfde meting, elk bestaande uit 3 korte testjes.

Wat wordt er van u verwacht?
U wordt voorafgaand aan uw intake of behandeling gemeten door de 1ste fysiotherapeut. Na een korte pauze van 5 min. gaat u naar uw eigen fysiotherapeut, waarmee u al een afspraak heeft voor een intake of behandeling. Aan het begin van deze afspraak wordt voor de 2de keer de meting uitgevoerd, maar nu dus door uw eigen fysiotherapeut. De intake of de behandeling zal hierdoor in tijd niet verschillen van een normale afspraak, vanwege het feit dat deze meting normaal ook onderdeel is van het reguliere werk van de orofaciaal fysiotherapeut.
De beide fysiotherapeuten mogen niet van elkaar weten wat de uitkomst is van de meting van de andere fysiotherapeut. Wij vragen u dan ook hierover niet te praten met de therapeuten. Er zijn geen extra kosten voor u als u deelneemt aan het onderzoek.
 
Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?
U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek wel nuttige gegevens opleveren voor de Fynn Fysio praktijk. Het nadeel van deelname aan dit onderzoek is dat de meting 2 keer achter elkaar wordt uitgevoerd bij u en enige pijn kan geven. Wij verwachten niet dat de extra test tot meer pijnklachten zal leiden na afloop van de behandeling.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw gegevens worden geanonimiseerd en de uitkomsten zijn niet meer tot uw persoon te herleiden. De gegevens worden in het onderzoek gebruikt om de uitkomsten tussen de metingen van de therapeuten te vergelijken.

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
U wordt telefonisch, per mail, of ter plekke uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. U kunt zonder opgave van reden altijd stoppen met het onderzoek. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u niet deelneemt aan het onderzoek heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling door de fysiotherapeut.

Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jurjen Ament of Marian Bakker.
Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek of bij klachten over het onderzoek kunt u terecht bij de begeleidende docent van de opleiding master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht.