Valpreventietraining groot succes

Valpreventietraining groot succes

In februari 2024 is FYNN Fysio gestart met het allereerste valpreventieprogramma 'Blijf Staan', in samenwerking met de gemeente Leeuwarden, Fitz Gym en Veiligheid.nl

Op 13 februari vond de startbijeenkomst plaats. Tijdens deze startbijeenkomst werden de deelnemers, onder het genot van een kopje koffie of thee, geïnformeerd over alles wat te maken heeft met vallen en het voorkomen ervan. Ook werd er een valrisicotest afgenomen. De resultaten van deze testen leidden tot een passend advies.
Uiteindelijk bleven er 11 mensen over die gestart zijn met het valpreventietrainingsprogramma 'Blijf Staan'. Na drie cursusbijeenkomsten werd en actief getraind, 2x per week.
Op 10 mei is de training afgerond.

Uiteraard waren wij ook erg benieuwd naar de resultaten van dit programma.

Uit de eindtest is gebleken dat er in vele opzichten beter is gescoord dan tijdens de begintest. Om een aantal voorbeelden te noemen:

- het op 1 been staan gaat gemakkelijker
- het reiken zonder evenwicht te verliezen gaat verder/ gemakkelijker
- het opstaan, lopen, draaien en weer gaan zitten verloopt sneller
- de angst om te vallen bij dagelijkse bezigheden, zoals huishoudelijke bezigheden, is verlaagd

Daarnaast hebben de cursisten het volgende aangegeven:
- de training werd als zeer zinvol tot zinvol beoordeeld.
- de deelnemers ervaren meer vertrouwen.
- de deelnemers hebben een betere balans ontwikkeld.
- de deelnemers waren allen zeer tevreden over de docent.

De docent gaf aan enthousiast te zijn over het verloop van deze cursus.
Wij kijken daarom uit naar de volgende valpreventiebijeenkomst. Deze gaat van start op 28 mei en is helaas alweer vol.
Voor de valpreventiebijeenkomst op 10 september zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Wij willen Elzelien Leenman, Manoek Westra en alle cursisten bedanken voor hun inzet en deelname. Voor iedereen was dit een nieuwe en positieve ervaring.

Mochten er tussentijds nog nieuwe cursusgroepen bij komen, dan zullen wij dit op onze website kenbaar maken.