Wegwerkzaamheden Zuiderburen, Hempens, Teerns, Wiarda en Goutum

Wegwerkzaamheden Zuiderburen, Hempens, Teerns, Wiarda en Goutum

Kopie brief van Gemeente Leeuwarden

Geachte heer/mevrouw,

Vanaf dinsdagavond 16 april tot en met vrijdagmorgen 19 april worden rotondes en wegen in de Tearnserdyk en het Hop opnieuw geasfalteerd. Om woningen en bedrijven in Goutum, Wiarda, Hempens, Teerns en Zuiderburen zo goed mogelijk bereikbaar te houden worden de werkzaamheden in de avonden en nachten uitgevoerd.

Bereikbaarheid en omleiding autoverkeer
Tijdens de werkzaamheden zijn de Tearnserdyk en het Hop afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Voor de bereikbaarheid van de genoemde wijken en dorpen worden omleidingsroutes ingesteld.

Fase 1, Tearnserdyk en rotonde Himpenserdyk/Ulbingaplantage
Dit wegvak is afgesloten op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april tussen 17.30 en 06.00 uur. Overdag wordt het wegvak weer opengesteld. Verkeer naar Goutum wordt omgeleid via de Drachtsterweg, Aldlansdyk en Overijsselselaan . Verkeer naar Wiarda en sportcomplex Wiarda wordt omgeleid via de Drachtststerweg, Hemriksein en parallelweg Drachtsterweg .

Fase 2, rotondes op- en afritten Drachtsterweg en het Hop
Dit wegvak is afgesloten op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april van 19.00 tot 06.00 uur. Overdag wordt het wegvak weer opengesteld. Verkeer naar Zuiderburen, Hempens en Teerns kan via de tijdelijk aangelegde bypass Drachtsterweg naar de Houn de wijk en dorpen bereiken (paarse route). Verkeer de wijk uit wordt vanaf de Foundering het fietspad langs het Hop opgeleid en kan via de oprit Drachtsterweg de wijk verlaten en via de rotonde Tijnjedijk de zuidelijke richting hervatten

Voor de hulpdiensten blijft de afrit Drachtsterweg vanuit de stad beschikbaar, zodat de dorpen en wijken tijdens de werkzaamheden altijd goed en snel bereikbaar zijn voor hulpdiensten.
Bereikbaarheid en omleiding fietsverkeer
Fietspad Himpenserfiadukt en Drachtsterweg Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april van 19.00 tot 06.00 uur zijn het fietspad over het Himpenserfiadukt en het fietspad langs de Drachtsterweg (tussen het Folsingafiadukt en de Ulbingaplantage) afgesloten. Fietsverkeer van en naar Zuiderburen, Hempens en Teerns wordt omgeleid via de Ulbingaplantage, Himpenserdyk en Folsingadyk .

Geluidsoverlast
De werkzaamheden zullen deels in de nacht plaatsvinden, dit kan voor de direct omwonenden enige geluidsoverlast veroorzaken. Door de werkzaamheden nabij de woningen te starten en in de nachten zover mogelijk van de woningen af te werken proberen wij de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Vragen? Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op via 14058. Of stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Met vriendelijke groet,
Gemeente Leeuwarden