Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Hoe een stage kan eindigen en een dienstverband kan beginnen...

Bij aanvang van haar stage hadden zowel Kirsten als wij niet gedacht dat alles zou gaan zoals het is gegaan.
Zo nu en dan komt er iemand bij ons stage lopen, waarvan wij denken:  jij mag gerust blijven... ! En helemaal als de interesse uitgaat naar de Orofaciale fysiotherapie (en onze wens om hier versterking bij te krijgen om zo de wachtlijst te verkorten).
Na het aangekondigde vertrek van Gerard was de vraag dus snel gesteld.
En wat een geluk! Kirsten reageerde enthousiast en de zaak was snel rond.
Dit betekent dat vandaag de laatste stagedag van Kirsten was en dat ze vanaf volgende week bij ons in dienst is.
Binnenkort zal zij zich aan u voorstellen.

Leuk dat je blijft Kirsten. Welkom.

Het nieuws dat Gerard Zandkuil ons gaat verlaten kwam vrij onverwachts. Gerard heeft besloten zich als praktijkeigenaar aan te sluiten bij een praktijk in Groningen. De tijd dat Gerard bij ons heeft gewerkt was van korte duur. In oktober 2019 kwam Gerard officeel als fysiotherapeut in dienst, nadat hij bij ons had stagegelopen.  Gerard heeft zich verder kunnen ontwikkelen als fysiotherapeut en heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van shockwave bij FYNN Fysio. Daarnaast was hij op meerdere locaties werkzaam en was hij betrokken bij rugbyvereniging Greate Pier.
Wij vinden het jammer dat je vertrekt Gerard, maar begrijpen je besluit. Bedankt voor alles en heel veel succes gewenst als praktijkeigenaar !

Sinds 1 december jongstleden staat onze fysiotherapeut Esra Adema officieel geregistreerd als Master Manuele Therapie.  Het waren drie intentieve jaren voor Esra en vooral het laatste jaar moest er in verband met de Corona situatie geimproviseerd worden, waardoor de studie iets verlengd werd. Maar het is Esra gelukt. Wij zijn ontzettend trots op haar. Nu kan zij, net als haar collega Berttrand, ook manuele technieke toepassen.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van gewrichten en anderzijds het verbeteren van houding en beweging. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Dat gebeurt door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen. De beweeglijkheid van de gewrichten wordt beter, waardoor de pijn afneemt. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen botstukken van gewrichten al voldoende. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort u soms een knappend of krakend geluid. Dit kan als een kortstondig vreemd gevoel worden ervaren, maar dit is over het algemeen niet pijnlijk. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Esra Adema is namens FYNN Fysio op 3 locaties in Leeuwarden werkzaam: de hoofdlocatie in Zuiderburen, de Techumerpleats en op de Rengerslaan.

Esra: van harte gefeliciteerd!
 

Behandelen van chronische pijn bij FYNN Fysio
Controle over je pijn.
Chronische pijn is pijn die langer dan 3 maanden aanwezig is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen lijdt aan chronische pijn. De oorzaak van chronische pijn kan divers zijn. Het kan ontstaan na bijvoorbeeld een auto-ongeluk of sportblessure, maar het kan ook door langdurige stress of verkeerde werkhouding komen.

Als de pijn al langer aanwezig is of heftig is van aard, dan ontstaat er soms ook angst om te bewegen. Een onnatuurlijk beweegpatroon en toenemende beperkingen kunnen dan een gevolg zijn.

Bij FYNN Fysio kunnen we bij chronische pijnklachten behandelmethodes zoals fysiotherapie, psychosomatische benadering, dry needling of manuele therapie toepassen.

Indien er sprake is van (een kans op) chronische pijn kunnen wij u ook van dienst zijn met het toepassen een VR-bril volgens de Reducept-methode.


Reducept wordt door FYNN Fysio in gezet als aanvulling in de behandeling van langdurige pijn.

Reducept
Reducept traint de hersenen. Door middel van een virtuele training met hulp van een VR bril kunt u uw hersenen leren om de controle over uw pijn te verbeteren en hiermee de pijn te verminderen. Het belangrijkste is dat u uw hersenen kunt trainen om ook op lange termijn meer grip op je pijn te krijgen. Reducept is gebaseerd op succesvolle bewezen methoden. Reducept bouwt voort op de pijntheorie “Explain Pain” van Moseley &Butler. Daarnaast zijn andere bewezen studies en theorieën gebruikt. Reducept is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en zorgverleners.

Hoe gaan we te werk?
Intake
Bij de intake zal de fysiotherapeut samen met u bekijken of behandeling met de VR bril in uw situatie van toepassing is. Mocht dit het geval zijn dan wordt u door de fysiotherapeut uitgebreid ondersteund en geïnformeerd over de werkwijze. Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie wordt de intake door uw zorgverzekeraar vergoed.
Indien uit de intake blijkt dat behandeling met de VR bril in uw situatie geschikt is, is het de bedoeling dat u in een periode van 4 - 8  weken dagelijks 10-30 minuten gaat trainen. U kunt hiervoor terecht in onze VR ruimte op de hoofdlocatie van FYNN Fysio in Zuiderburen. Ook is het mogelijk om de VR bril te huren zodat u deze kunt meenemen naar huis.
Behandeling met de VR bril kan deel uit maken van de behandeling fysiotherapie. Dit betekent dat u naast het werken met de VR bril ook een reguliere fysiotherapiebehandeling kunt krijgen.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!