Inzet van fysio- en oefentherapie kan honderden miljoenen besparen op zorgkosten

Wist u dat de inzet van fysio- en oefentherapie honderden miljoenen kan besparen op zorgkosten?

Fysiotherapie en oefentherapie blijken effectief bij een groot aantal aandoeningen. Dit betekent dat fysiotherapie kan voorkomen dat patiënten voor een belastende behandeling naar het ziekenhuis moeten. Dit werd al eerder dit jaar aangetoond in het onderzoek van onderzoeksinstituut Ecorys ‘Substitutie van zorg, Fysio- en Oefentherapie op de juiste plek’.

Onderzoekers van Equalis tonen in het rapport ‘Substitutiepotentieel van uitgebreidere inzet fysio- en oefentherapie’ nu aan hoeveel er bespaard kan worden op dure zorg in de tweede lijn, door de inzet van fysiotherapie. Die besparing kan oplopen tot honderden miljoenen.

Gezondheidseconomisch adviesbureau Equalis onderzocht hoeveel de inzet van fysio- en oefentherapie (in plaats van een veel duurdere behandeling in het ziekenhuis) bij vijf geselecteerde aandoeningen kan besparen. Uit dit onderzoek blijkt dat die besparing kan oplopen tot 71 miljoen euro. ‘Dit rapport toont aan dat fysio- en oefentherapie voor patiënten met COPD, Parkinson en hartproblemen enorme bedragen bespaart omdat ze dan niet in het ziekenhuis terecht komen.

Dat geldt ook voor patiënten met letsel aan de voorste kruisband van de knie en meniscusproblemen. Fysiotherapie kan in die gevallen een veel duurdere operatie voorkomen.’, zo reageert Guido van Woerkom, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Aangezien Equalis onderzoek deed naar het besparingspotentieel van fysiotherapie bij slechts vijf aandoeningen en onderzoeksinstiuut Ecorys eerder in zijn onderzoek aantoonde dat fysiotherapie bij wel 27 van de 39 onderzochte aandoeningen even effectief is als een ziekenhuisbehandeling, is aanvullend onderzoek nodig om het totale besparingspotentieel van fysiotherapie te berekenen. ‘Met het structureel inzetten van fysiotherapie bij de vijf genoemde aandoeningen kunnen we de samenleving tot wel 71 miljoen euro besparen. Als je dat doortrekt naar de andere 22 aandoeningen waarvan de besparing door middel van een fysiotherapeutische behandeling nog niet is berekend, dan kan de totale besparing echt enorm oplopen. Grof gezegd; als je 1 euro extra in fysiotherapie investeert, dan bespaar je 2 euro.

‘Dat de inzet van fysiotherapie de zorgkosten drukt bepleiten we al jaren. Met het Equalis-rapport hebben we daarvan nu ook het bewijs in handen. Ik roep de aanstaande coalitiepartijen op om hierover afspraken te maken in een regeerakkoord zodat we hier samen met zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten serieus werk van kunnen maken. Het kan niet zo zijn dat we dit besparingspotentieel laten liggen. Daarbij komt -en dat is minstens zo belangrijk- fysiotherapie is met hetzelfde eindresultaat zoveel minder belastend voor een patiënt, dan een operatie.’, aldus Van Woerkom.
Fysiotherapie bij FYNN Fysio bij herstel na COVID-19

Fysiotherapie bij herstel na COVID-19 (Corona)

Als u na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kunt u bij de fysiotherapeut van FYNN Fysio terecht voor hulp, advies en begeleiding. Heeft u in het ziekenhuis gelegen? Dan ontvangt de fysiotherapeut een berichtje en neemt na ontslag uit het ziekenhuis contact met u op om te bespreken hoe het met u gaat en of u je last heeft van restklachten. Als u thuis hersteld bent van COVID-19 kunt u, indien nodig, zelf contact opnemen met uw fysiotherapeut. Bijvoorbeeld als u klachten heeft op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen.

Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. De fysiotherapeut vertelt u wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapeutische behandeling. Hiervoor maakt de fysiotherapeut een inschatting of behandeling op afstand (beeldbellen) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is (eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen).

De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee u na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Zij helpt u om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat u op een verantwoorde manier werkt aan je herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met u gaat. Heeft u problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet u (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

Fysiotherapie bij thuiswerkklachten

Fysiotherapie bij thuiswerkklachten

Nu de Coronaperiode langer duurt bemerken we een toename in het aantal aanmelding op het gebied van thuiswerkklachten. 
Heeft u steeds maar weer last van thuiswerkklachten zoals rugpijn, nekpijn, hoofdpijn of pols/elleboogpijn? Laat u zich dan gerust adviseren en behandelen door een van de fysiotherapeuten van FYNN Fysio. We helpen u graag om van uw klachten af te komen, zodat thuis werken weer prettig en pijvrij kan verlopen.
 
Esra Adema behaalt Master Manuele Therapie

Esra Adema behaalt Master Manuele Therapie

Sinds 1 december jongstleden staat onze fysiotherapeut Esra Adema officieel geregistreerd als Master Manuele Therapie.  Het waren drie intentieve jaren voor Esra en vooral het laatste jaar moest er in verband met de Corona situatie geimproviseerd worden, waardoor de studie iets verlengd werd. Maar het is Esra gelukt. Wij zijn ontzettend trots op haar. Nu kan zij, net als haar collega Berttrand, ook manuele technieke toepassen.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van gewrichten en anderzijds het verbeteren van houding en beweging. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Dat gebeurt door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen. De beweeglijkheid van de gewrichten wordt beter, waardoor de pijn afneemt. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen botstukken van gewrichten al voldoende. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort u soms een knappend of krakend geluid. Dit kan als een kortstondig vreemd gevoel worden ervaren, maar dit is over het algemeen niet pijnlijk. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Esra Adema is namens FYNN Fysio op 3 locaties in Leeuwarden werkzaam: de hoofdlocatie in Zuiderburen, de Techumerpleats en op de Rengerslaan.

Esra: van harte gefeliciteerd!
 
Veilig naar de fysiotherapeut
Veilig naar de fysiotherapeut

Veilig naar de fysiotherapeut

FYNN Fysio blijft scherp op de Coronamaatregelen zodat de we de kans op besmetting zo klein mogelijk maken.
Want niemand is er bij gebaat dat we ziek worden of het virus verspreiden: u niet, wij niet.

Wilt u weten welke maatregelen wij (en u) nemen zodat een bezoek aan de #fysiotherapeut veilig kan plaats vinden?
Kijk dan eens op onderstaande link.