Echografie Friesland

Echografie bij FYNN Fysio

Echografie is een beeldvormend onderzoek dat ingezet kan worden indien er sprake is van klachten aan spieren en gewrichten. De fysiotherapeut gaat met de echokop met gel  over het gebied waar u klachten heeft.

Op het scherm is te zien of er sprake is van inwendig letsel, zoals:

- verkalking

- peesletsel

- slijmbeursontsteking

- verrekking of scheuring van gewrichtskapsel

- verrekking of scheuring van banden

De resultaten van de echografie kunnen bepalend zijn voor de insteek van de fysiotherapeutisch behandeling, maar geven ook inzicht in ernst van de klacht, verwacht herstel etc.

Indien echografie deel uit maakt van een fysiotherapeutische behandeling worden geen extra kosten voor echografie in rekening gebracht. Voor echografie kunt u terecht op onze locaties in Zuiderburen, de Rengerslaan (Leeuwarden) en Dokkum.

FYNN Fysio, Keurmerkpraktijk
FYNN Fysio, Keurmerkpraktijk

FYNN Fysio behaalt HKZ certificaat én Keurmerk visitatie

De afgelopen periode waren de medewerkers van FYNN Fysio helemaal in de ban van de kwaliteitschecks, die eind april en eind mei plaatsvonden.
Deze certificeringen dragen bij aan het optimaliseren van onze fysiotherapeutische zorg- en dienstverlening, voorkomt dat we indutten en zorgt dat we scherp blijven. Certificering vraagt om continue scherpte van alle medewerkers en draagt bij aan het feit dat we onze processen up to date hebben én houden. Door verder te gaan als Keurmerkpraktijk zullen medewerkers van FYNN Fysio zich verder gaan verdiepen in hun persoonlijke ontwikkeling door middel van scholing, het bijhouden van een persoonlijk portfolio en peer - review bijeenkomsten.

FYNN Fysio is geaudit en positief beoordeeld op onder andere de volgende onderdelen:
 •  
 • Organisatie en beleid

  Omgaan met risico's

  Werkomgeving, materialen, middelen                  

  Inkoop en uitbesteding

  Professioneel handelen

  Ontwikkeling

  Documentatie

  Leiderschap en medewerkers

Met het HKZ certificaat en het Keurmerk fysiotherapie staat FYNN Fysio garant voor kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg- en dienstverlening (en zijn we stiekem best wel een beetje trots op dit mooie resultaat! )
 

Online inplannen bij FYNN Fysio


Wist u dat u uw afspraak bij FYNN Fysio nu nog eenvoudiger kunt inplannen?
Uiteraard kunt u ons bellen of mailen, maar mocht dat even niet goed uitkomen dan kunt u eenvoudig via uw telefoon of laptop uw eerste afspraak inplannen.
 
Onderzoek naar de betrouwbaarheid van het meten van de mondopening

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van het meten van de mondopening

In de periode van 12 tm 28 mei kunnen patienten die in Drachten of Leeuwarden in behandeling zijn bij Kirsten van der Geer of Jurjen Ament worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klein onderzoek naar de betrouwbaarheid van het meten van de mondopening bij patiënten met kaakklachten. Het onderzoek vindt plaats in het kader van een studieopdracht van de fysiotherapeuten Jurjen Ament en Marian Bakker, die gestart zijn met de opleiding Master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg van de Hogeschool van Utrecht. 

Wat is het doel van het onderzoek?
Het meten van de maximale mondopening is een test die regelmatig wordt uitgevoerd tijdens de intake en gedurende het behandeltraject om te evalueren of er vooruitgang bereikt is. Het doel van het onderzoek is om de uitkomsten van de metingen van de mondopening bij mensen met kaakklachten te vergelijken tussen twee collega’s. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Als u mee doet ondergaat u 2 keer achter elkaar dezelfde meting, elk bestaande uit 3 korte testjes.

Wat wordt er van u verwacht?
U wordt voorafgaand aan uw intake of behandeling gemeten door de 1ste fysiotherapeut. Na een korte pauze van 5 min. gaat u naar uw eigen fysiotherapeut, waarmee u al een afspraak heeft voor een intake of behandeling. Aan het begin van deze afspraak wordt voor de 2de keer de meting uitgevoerd, maar nu dus door uw eigen fysiotherapeut. De intake of de behandeling zal hierdoor in tijd niet verschillen van een normale afspraak, vanwege het feit dat deze meting normaal ook onderdeel is van het reguliere werk van de orofaciaal fysiotherapeut.
De beide fysiotherapeuten mogen niet van elkaar weten wat de uitkomst is van de meting van de andere fysiotherapeut. Wij vragen u dan ook hierover niet te praten met de therapeuten. Er zijn geen extra kosten voor u als u deelneemt aan het onderzoek.
 
Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?
U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek wel nuttige gegevens opleveren voor de Fynn Fysio praktijk. Het nadeel van deelname aan dit onderzoek is dat de meting 2 keer achter elkaar wordt uitgevoerd bij u en enige pijn kan geven. Wij verwachten niet dat de extra test tot meer pijnklachten zal leiden na afloop van de behandeling.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw gegevens worden geanonimiseerd en de uitkomsten zijn niet meer tot uw persoon te herleiden. De gegevens worden in het onderzoek gebruikt om de uitkomsten tussen de metingen van de therapeuten te vergelijken.

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
U wordt telefonisch, per mail, of ter plekke uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. U kunt zonder opgave van reden altijd stoppen met het onderzoek. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u niet deelneemt aan het onderzoek heeft dit geen gevolgen voor uw behandeling door de fysiotherapeut.

Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Jurjen Ament of Marian Bakker.
Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek of bij klachten over het onderzoek kunt u terecht bij de begeleidende docent van de opleiding master Fysiotherapie en Innovatie in Beweegzorg van de Hogeschool Utrecht.

 

Inzet van fysio- en oefentherapie kan honderden miljoenen besparen op zorgkosten

Wist u dat de inzet van fysio- en oefentherapie honderden miljoenen kan besparen op zorgkosten?

Fysiotherapie en oefentherapie blijken effectief bij een groot aantal aandoeningen. Dit betekent dat fysiotherapie kan voorkomen dat patiënten voor een belastende behandeling naar het ziekenhuis moeten. Dit werd al eerder dit jaar aangetoond in het onderzoek van onderzoeksinstituut Ecorys ‘Substitutie van zorg, Fysio- en Oefentherapie op de juiste plek’.

Onderzoekers van Equalis tonen in het rapport ‘Substitutiepotentieel van uitgebreidere inzet fysio- en oefentherapie’ nu aan hoeveel er bespaard kan worden op dure zorg in de tweede lijn, door de inzet van fysiotherapie. Die besparing kan oplopen tot honderden miljoenen.

Gezondheidseconomisch adviesbureau Equalis onderzocht hoeveel de inzet van fysio- en oefentherapie (in plaats van een veel duurdere behandeling in het ziekenhuis) bij vijf geselecteerde aandoeningen kan besparen. Uit dit onderzoek blijkt dat die besparing kan oplopen tot 71 miljoen euro. ‘Dit rapport toont aan dat fysio- en oefentherapie voor patiënten met COPD, Parkinson en hartproblemen enorme bedragen bespaart omdat ze dan niet in het ziekenhuis terecht komen.

Dat geldt ook voor patiënten met letsel aan de voorste kruisband van de knie en meniscusproblemen. Fysiotherapie kan in die gevallen een veel duurdere operatie voorkomen.’, zo reageert Guido van Woerkom, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Aangezien Equalis onderzoek deed naar het besparingspotentieel van fysiotherapie bij slechts vijf aandoeningen en onderzoeksinstiuut Ecorys eerder in zijn onderzoek aantoonde dat fysiotherapie bij wel 27 van de 39 onderzochte aandoeningen even effectief is als een ziekenhuisbehandeling, is aanvullend onderzoek nodig om het totale besparingspotentieel van fysiotherapie te berekenen. ‘Met het structureel inzetten van fysiotherapie bij de vijf genoemde aandoeningen kunnen we de samenleving tot wel 71 miljoen euro besparen. Als je dat doortrekt naar de andere 22 aandoeningen waarvan de besparing door middel van een fysiotherapeutische behandeling nog niet is berekend, dan kan de totale besparing echt enorm oplopen. Grof gezegd; als je 1 euro extra in fysiotherapie investeert, dan bespaar je 2 euro.

‘Dat de inzet van fysiotherapie de zorgkosten drukt bepleiten we al jaren. Met het Equalis-rapport hebben we daarvan nu ook het bewijs in handen. Ik roep de aanstaande coalitiepartijen op om hierover afspraken te maken in een regeerakkoord zodat we hier samen met zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten serieus werk van kunnen maken. Het kan niet zo zijn dat we dit besparingspotentieel laten liggen. Daarbij komt -en dat is minstens zo belangrijk- fysiotherapie is met hetzelfde eindresultaat zoveel minder belastend voor een patiënt, dan een operatie.’, aldus Van Woerkom.