Fysiotherapie bij FYNN Fysio bij herstel na COVID-19

Fysiotherapie bij herstel na COVID-19 (Corona)

Als u na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kunt u bij de fysiotherapeut van FYNN Fysio terecht voor hulp, advies en begeleiding. Heeft u in het ziekenhuis gelegen? Dan ontvangt de fysiotherapeut een berichtje en neemt na ontslag uit het ziekenhuis contact met u op om te bespreken hoe het met u gaat en of u je last heeft van restklachten. Als u thuis hersteld bent van COVID-19 kunt u, indien nodig, zelf contact opnemen met uw fysiotherapeut. Bijvoorbeeld als u klachten heeft op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen.

Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. De fysiotherapeut vertelt u wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapeutische behandeling. Hiervoor maakt de fysiotherapeut een inschatting of behandeling op afstand (beeldbellen) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is (eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen).

De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee u na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Zij helpt u om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat u op een verantwoorde manier werkt aan je herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met u gaat. Heeft u problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet u (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

Fysiotherapie bij thuiswerkklachten

Fysiotherapie bij thuiswerkklachten

Nu de Coronaperiode langer duurt bemerken we een toename in het aantal aanmelding op het gebied van thuiswerkklachten. 
Heeft u steeds maar weer last van thuiswerkklachten zoals rugpijn, nekpijn, hoofdpijn of pols/elleboogpijn? Laat u zich dan gerust adviseren en behandelen door een van de fysiotherapeuten van FYNN Fysio. We helpen u graag om van uw klachten af te komen, zodat thuis werken weer prettig en pijvrij kan verlopen.
 
Esra Adema behaalt Master Manuele Therapie

Esra Adema behaalt Master Manuele Therapie

Sinds 1 december jongstleden staat onze fysiotherapeut Esra Adema officieel geregistreerd als Master Manuele Therapie.  Het waren drie intentieve jaren voor Esra en vooral het laatste jaar moest er in verband met de Corona situatie geimproviseerd worden, waardoor de studie iets verlengd werd. Maar het is Esra gelukt. Wij zijn ontzettend trots op haar. Nu kan zij, net als haar collega Berttrand, ook manuele technieke toepassen.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van gewrichten en anderzijds het verbeteren van houding en beweging. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Dat gebeurt door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen. De beweeglijkheid van de gewrichten wordt beter, waardoor de pijn afneemt. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen botstukken van gewrichten al voldoende. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort u soms een knappend of krakend geluid. Dit kan als een kortstondig vreemd gevoel worden ervaren, maar dit is over het algemeen niet pijnlijk. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Esra Adema is namens FYNN Fysio op 3 locaties in Leeuwarden werkzaam: de hoofdlocatie in Zuiderburen, de Techumerpleats en op de Rengerslaan.

Esra: van harte gefeliciteerd!
 
Veilig naar de fysiotherapeut
Veilig naar de fysiotherapeut

Veilig naar de fysiotherapeut

FYNN Fysio blijft scherp op de Coronamaatregelen zodat de we de kans op besmetting zo klein mogelijk maken.
Want niemand is er bij gebaat dat we ziek worden of het virus verspreiden: u niet, wij niet.

Wilt u weten welke maatregelen wij (en u) nemen zodat een bezoek aan de #fysiotherapeut veilig kan plaats vinden?
Kijk dan eens op onderstaande link.
Behandelen van chronische pijn bij FYNN Fysio
Behandelen van chronische pijn bij FYNN Fysio

Behandelen van chronische pijn met Reducept VR Bril

Controle over je pijn.
Chronische pijn is pijn die langer dan 3 maanden aanwezig is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen lijdt aan chronische pijn. De oorzaak van chronische pijn kan divers zijn. Het kan ontstaan na bijvoorbeeld een auto-ongeluk of sportblessure, maar het kan ook door langdurige stress of verkeerde werkhouding komen.

Als de pijn al langer aanwezig is of heftig is van aard, dan ontstaat er soms ook angst om te bewegen. Een onnatuurlijk beweegpatroon en toenemende beperkingen kunnen dan een gevolg zijn.

Bij FYNN Fysio kunnen we bij chronische pijnklachten behandelmethodes zoals fysiotherapie, psychosomatische benadering, dry needling of manuele therapie toepassen.

Indien er sprake is van (een kans op) chronische pijn kunnen wij u ook van dienst zijn met het toepassen een VR-bril volgens de Reducept-methode.


Reducept wordt door FYNN Fysio in gezet als aanvulling in de behandeling van langdurige pijn.

Reducept
Reducept traint de hersenen. Door middel van een virtuele training met hulp van een VR bril kunt u uw hersenen leren om de controle over uw pijn te verbeteren en hiermee de pijn te verminderen. Het belangrijkste is dat u uw hersenen kunt trainen om ook op lange termijn meer grip op je pijn te krijgen. Reducept is gebaseerd op succesvolle bewezen methoden. Reducept bouwt voort op de pijntheorie “Explain Pain” van Moseley &Butler. Daarnaast zijn andere bewezen studies en theorieën gebruikt. Reducept is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en zorgverleners.

Hoe gaan we te werk?
Intake
Bij de intake zal de fysiotherapeut samen met u bekijken of behandeling met de VR bril in uw situatie van toepassing is. Mocht dit het geval zijn dan wordt u door de fysiotherapeut uitgebreid ondersteund en geïnformeerd over de werkwijze. Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie wordt de intake door uw zorgverzekeraar vergoed.
Indien uit de intake blijkt dat behandeling met de VR bril in uw situatie geschikt is, is het de bedoeling dat u in een periode van 4 - 8  weken dagelijks 10-30 minuten gaat trainen. U kunt hiervoor terecht in onze VR ruimte op de hoofdlocatie van FYNN Fysio in Zuiderburen. Ook is het mogelijk om de VR bril te huren zodat u deze kunt meenemen naar huis.
Behandeling met de VR bril kan deel uit maken van de behandeling fysiotherapie. Dit betekent dat u naast het werken met de VR bril ook een reguliere fysiotherapiebehandeling kunt krijgen.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!