Onderzoek aspecifieke lage rugpijn


FYNN Fysio neemt, tezamen met andere pluspraktijken in Friesland deel aan een onderzoek voor het meten van de resultaten van de fysiotherapeutische behandeling van aspecifieke lage rugpijn.  Onze fysiotherapeuten werken hierdoor mee aan het inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door IQ healthcare, onderdeel van het Radboudumc, en loopt tot juli 2019.

Wat betekent dit voor u?
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, vragen wij uw toestemming.  IQ healthcare heeft gegevens nodig van patiënten die een behandeling fysiotherapie hebben ondergaan. Wij zullen hiervoor enkele gegevens uit uw patiëntendossier gebruiken. Er verandert door het onderzoek niets aan de behandeling en begeleiding door uw fysiotherapeut.

Welke gegevens uit mijn dossier zijn nodig?
De gegevens die nodig zijn uit uw dossier zijn onder andere: de duur van de klacht, het te verwachten resultaat en de scores op de door u ingevulde vragenlijsten. Persoonsgegevens die we uit uw dossier gebruiken zijn uw geslacht en leeftijd. We verzamelen niet uw naam, adres en woonplaats en ook niet uw burgerservicenummer. Indien u hiervoor toestemming geeft, zal uw fysiotherapeut uw gegevens aan IQ healthcare verstrekken, waarna IQ healthcare deze gegevens ten behoeve van het onderzoek zal gebruiken. De gegevens worden door IQ healthcare vertrouwelijk en volgens de geldende privacywetgeving behandeld en verwerkt in een aparte database. Nadat uw gegevens door IQ healthcare zijn verwerkt voor het onderzoek, zal IQ healthcare uw persoonlijke gegevens van haar systeem verwijderen, zodat de uitkomsten van het onderzoek niet direct terug te leiden zijn naar u als persoon.

Wat gebeurt er met de uitkomst van het onderzoek?
Nadat uw gegevens zijn verwerkt voor het onderzoek, zal IQ healthcare de uitkomsten in anonieme overzichten rapporteren. Met de gegevens uit patiëntendossiers ontwikkelt IQ healthcare kwaliteitsindicatoren. Dit zijn meetbare onderdelen van de zorg die is verleend. Deze informatie gebruikt uw fysiotherapeut maar ook zorgverzekeraars om de zorgverlening verder te verbeteren en u nog beter van dienst te zijn.

Uw toestemming
Uw fysiotherapeut vraagt aan u toestemming voor deelname aan het onderzoek. U bent geheel vrij in het al dan niet geven van uw toestemming en u kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Indien u geen toestemming wenst te verlenen dan zullen uw gegevens niet met IQ healthcare worden gedeeld en niet worden gebruikt voor het onderzoek.

Vragen en meer informatie
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.uitkomstindicatoren.nl Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut. Met uw medewerking bewijst u niet alleen uw fysiotherapeut, maar ook de Nederlandse gezondheidszorg een dienst. We zijn u daarvoor dankbaar.

Trainen in de zomerstop

Binnenkort breekt de zomerstop weer aan. Lekker genieten van het mooie weer, waarbij het sporten veelal op een lager pitje komt te staan.
Na de zomerstop wordt de training weer opgepakt en is het vaak een kwestie van in een vlot tempo trachten om conditie en kracht op orde te krijgen, voordat de eerste wedstrijden zich weer aankondigen.

Uiteraard staat FYNN Fysio voor u klaar als het gaat om het behandelen van blessures. Echter zouden we ze liever willen voorkomen. Het valt ons op dat in de beginfase na de zomerstop, zich regelmatig mensen met sportblessures bij ons melden. Wij zijn u dan uiteraard graag van dienst, maar mocht u willen, maak dan gebruik van de mogelijkheid om bij ons te komen trainen.

Onze fysiotherapeuten maken samen met u een programma, passend bij uw wensen en sport. U traint in een kleine groep van maximaal 8 klanten, onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Voor gezinsleden geldt een familiekorting. Voor meer informatie over ons fitnessprogramma, kijk dan hier.
 

Nieuw bij FYNN Fysio: echografie

Sinds kort is FYNN Fysio in het bezit van een echo- apparaat.
Onze collega Berttrand Hofstra volgt hiervoor de cursus echo- grafie.
Om te kunnen beoordelen of er sprake is van inwendig letsel aan spieren en gewrichten, kunt u een afspraak maken op onze locatie in Zuiderburen of op de Rengerslaan.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: Echografie
 

FYNN Fysio bij oncologie

Daar sta je dan. Alles valt stil. De wereld om je heen gaat door, alsof er niets aan de hand is.
Kanker is schrikken. Het doet niet alleen iets met je lijf. Het grijpt je ziel. Brengt je totaal uit balans.
Gelukkig is kanker steeds beter te genezen. Patiënten blijven langer in leven en steeds vaker wordt kanker een chronische ziekte. Artsen en oncologen werken daar hard aan. Zijn daar goed in. Ze pakken de problemen aan. Professioneel en doortastend.
Ingrijpende behandelingen zoals bestraling, chemotherapie of een operatie kunnen pijn, krachtverlies, stijfheid, spanningsklachten, oedeemvorming, conditieverlies en vermoeidheid tot gevolg hebben. Een gespecialiseerde oncologiefysiotherapeut, behandelt die gevolgen en helpt je om te gaan met je nieuwe situatie.


Val niet stil als je kanker hebt. Blijf bewegen!


Fysiotherapie voor kankerpatiënten kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase.  Elke fase vereist een specifieke behandeling  door de fysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

Fysiotherapeut Marian Bakker heeft een specifieke cursus gevolgd welke gericht is op het behandelen van (ex-)kankerpatienten. De therapie richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij (ex-)kankerpatiënten.  Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

Marian Bakker is werkzaam in de Techumerpleats en in Zuiderburen (Leeuwarden).


 

Meer aandacht voor aanpak lage rugklachten hard nodig

Veel patiënten met lage rugklachten krijgen verkeerde zorg. Dit is schadelijk voor miljoenen patiënten in de wereld en kost veel geld. De zorg voor rugklachten moet beter georganiseerd worden: de juiste behandelingen moeten worden voorgeschreven en vergoed. Dit blijkt onderzoek van grote groep vooraanstaande internationale onderzoekers, onder wie VU-hoogleraar doelmatigheidsonderzoek Maurits van Tulder: “Blijven bewegen en werken is minstens even effectief en betekent een forse kostenbesparing voor de samenleving.”

Hoge kosten behandelingen
Naast de conclusie dat veel behandelingen door medici nauwelijks effectief zijn en soms zelfs schade aanrichten, zien de wetenschappers ook een bedenkelijke financiële kant aan de zorg rondom lage rugklachten. Van Tulder: “Er wordt heel veel geld verdiend aan de behandeling van lage rugklachten. Geld dat te vaak niet het gewenste resultaat oplevert, namelijk blijvende, substantiële vermindering van de rugklachten. Daarnaast kosten het ziekteverzuim en de uitkeringen bij werkloosheid de samenleving ook erg veel geld. In Nederland is dat ruim 3,5 miljard euro per jaar. Bij een andere aanpak had dit deels bespaard kunnen worden.”

Behandelingen niet of weinig effectief
Lage rugklachten zijn een symptoom en niet een ziekte. De exacte oorzaak voor het ontstaan van de klachten is meestal onbekend. Van Tulder: “Veel behandelingen zijn niet of weinig effectief. Sterker nog; allerlei behandelingen maken het alleen maar erger”. Afwijkingen die gezien worden op MRI- en CT-scans komen net zo vaak voor bij mensen met als zonder lage rugklachten. Ongeveer een kwart van de mensen met langdurige chronische lage rugklachten krijgt een morfine-achtige pijnstiller voorgeschreven, een verslavend middel met veel bijwerkingen.

Meer bewegen
Wat moet je dan wel doen als je rugklachten hebt? Van Tulder: “Ons onderzoek toont aan dat actief blijven en oefeningen doen de beste strategieën zijn om zelf met lage rugklachten om te gaan, zelfs als dat leidt tot tijdelijke toename van pijn. Ook is het heel belangrijk om aan het werk te blijven en dagelijkse activiteiten en hobby’s te blijven uitvoeren.” Lage rugpijn is wereldwijd een van de belangrijkste gezondheidsproblemen. Ondanks dat is er volgens de onderzoekers nog steeds veel onwetendheid over lage rugklachten onder patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars.

Aanpak lage rugklachten bij FYNN Fysio
Binnenkort start FYNN Fysio met een pilot, in opdracht van Zorgverzekeraar de Friesland. Dit houdt in dat met hulp van een aantal standaard meetinstrumenten het effect van de behandeling wordt gemeten. Mocht u zich bij FYNN Fysio aanmelden voor behandeling van lage rugklachten dan wordt gevraagd of u aan deze pilot wilt meewerken.