Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Samenwerkingspartners van FYNN Fysio

FYNN Fysio werkt onder andere samen met de volgende partners:

Dry Needling Domburg

Praktijkhouder Jurjen Ament is als senior instructeur verbonden aan Dry Needling Domburg.
Onze fysiotherapeuten zijn opgeleid bij Dry Needling Domburg. Dry Needling Domburg kenmerkt zich door de de jaarlijks terugkerende terugkombijeenkomsten, zodat door middel van controlemomenten de kennis en vaardigheid wordt geborgd.

Tevens verzorgen wij, in samenwerking met andere senior- instructeurs, de provinciale en landelijke terugkomdagen in de regio Noord Holland, Friesland/Groningen/ Drenthe/ Overijssel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dryneedling@fynnfyio.nl, of kijk gerust eens op de website van Dry Needling Domburg - Klik hier

Friese Coöperatie Fysiotherapie

FYNN Fysio is onderdeel van de FCF: de Friese Coöperatie Fysiotherapie. Dit is een coöperatie met een sterke positie in Friesland die zich onderscheidt door kwalitatief hoge, doelmatige en gespecialiseerde zorg.
De FCF fysiotherapiepraktijken zijn zichtbaar voor - en erkend door de cliënt, de zorgverzekeraar en andere zorgaanbieders.
Voor meer informatie, zie: www.fcfysiotherapie.nl

Techumerpleats

FYNN Fysio is hoofdhuurder van de Techumerpleats, gezondheidscentrum de Zuidlanden.
De coördinatie verloopt via de praktijkmanagers van FYNN Fysio; Margreeth Zuiderhof en Martha Ament.

Website Techumerpleats

Belife

Als partner van Belife verzorgt FYNN Fysio:
- Werkplekonderzoeken;
- Onderzoeken naar functiebelastings- en belastbaarheidsprofiel;
- PMO's: Preventief Medisch Onderzoek;
- Revalidatietrajecten op maat.

Bent u werkgever? Informeer gerust naar de mogelijkheden.
Voor meer informatie over Belife, zie https://belife.nl

MCL: Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Orofaciaal fysiotherapeut Jurjen Ament houdt regelmatig een gezamenlijk spreekuur met dr. A.P. Slagter, tandarts-gnatholoog bij het MCL (afdeling bijzonder tandheelkunde) en werkt hierbij samen met Ralph Lases en Alle Sterk, collega orofaciale fysiotherapeuten in Friesland.

Ook is er sprake van een goede afstemming en samenwerking met kaakchirurgen, KNO- artsen, tandartsen, logopedisten, het audiologisch centrum in Friesland.

https://www.mcl.nl/patient/specialismen-en-centra/bijzondere-tandheelkunde-cbt

Overige samenwerkingspartners

De hoofdlocatie van FYNN Fysio is gelegen in het Gezondheidscentrum Leeuwarden Zuid, te Zuiderburen. In dit centrum zijn meerdere zorgverleners werkzaam waarmee wij een prettige werkrelatie onderhouden.

Ook is dit het geval in de Techumerpleats, gezondheidscentrum de Zuidlanden. En zeker ook op de overige nevenvestigingen van FYNN Fysio hechten wij grote waarde aan het positieve contact met onze collega's aldaar.

Indien van toepassing kunnen wij gebruik maken van elkaars expertise. In overleg met de cliënt kunnen wij de behandeling combineren of overdragen.