Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Samenwerkingspartners van FYNN Fysio

FYNN Fysio werkt onder andere samen met de volgende partners:

Friese Coöperatie Fysiotherapie

FYNN Fysio is onderdeel van de FCF: de Friese Coöperatie Fysiotherapie. Dit is een coöperatie met een sterke positie in Friesland die zich onderscheidt door kwalitatief hoge, doelmatige en gespecialiseerde zorg.
De FCF fysiotherapiepraktijken zijn zichtbaar voor - en erkend door de cliënt, de zorgverzekeraar en andere zorgaanbieders.
Voor meer informatie, zie: www.fcfysiotherapie.nl

Netwerk Longfysiotherapie Friesland

De longfysiotherapeuten van Netwerk Longfysiotherapie Friesland werken nauw samen met longartsen, longverpleegkundigen en fysiotherapeuten uit alle ziekenhuizen van Friesland. Het streven is om op korte termijn ook diëtisten nauwer te betrekken bij ons longnetwerk. FYNN Fysio is aangesloten bij het Netwerk Longfysiotherapie Friesland. Wij zijn specifiek geschoold in het onderzoeken, behandelen en trainen van patiënten met een longaandoening. U kunt hierbij denken aan COPD of COVID-19 nazorg

Schoudernetwerk Friesland

Schoudernetwerk Friesland is een werkgroep van fysiotherapeuten (waaronder manueel therapeuten en sportfysiotherapeuten) die gespecialiseerd zijn op gebied van diagnostiek en revalidatie van schouderaandoeningen.
Binnen de organisatie is er sprake van een intensief samenwerkingsverband met orthopeden.
Dit zorgt voor korte lijnen tussen orthopeed en therapeut bij post-operatieve schouderrevalidatie.
Voor meer informatie over het schoudernetwerk Friesland:https://www.schoudernetwerkfriesland.frl/

Dry Needling Domburg

Praktijkhouder Jurjen Ament is als senior instructeur verbonden aan Dry Needling Domburg.
Onze fysiotherapeuten zijn opgeleid bij Dry Needling Domburg. Dry Needling Domburg kenmerkt zich door de de jaarlijks terugkerende terugkombijeenkomsten, zodat door middel van controlemomenten de kennis en vaardigheid wordt geborgd.

Tevens verzorgen wij, in samenwerking met andere senior- instructeurs, de provinciale en landelijke terugkomdagen in de regio Noord Holland, Friesland/Groningen/ Drenthe/ Overijssel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dryneedling@fynnfyio.nl, of kijk gerust eens op de website van Dry Needling Domburg - Klik hier

Techumerpleats

FYNN Fysio is hoofdhuurder van de Techumerpleats, gezondheidscentrum de Zuidlanden.
De coördinatie verloopt via de praktijkmanagers van FYNN Fysio; Margreeth Zuiderhof en Martha Ament.

Website Techumerpleats

Belife

FYNN Fysio maakt onderdeel uit van het BeLife Netwerk.
BeLife draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van werkend Nederland. Daarmee ondersteunen wij de doelen en successen van onze klanten. Onze oplossingen dragen bij aan vitale en duurzaam inzetbare medewerkers én gezonde en productieve werkplekken. Zo werken we aan een vitale koers voor organisaties.
Wij geloven dat in ieder mens een krachtig potentieel aanwezig is. Het is onze missie om mensen die vitale energie te laten ervaren en optimaal in te zetten.
Met elkaar elke dag een stap vooruit, dat verdient ieder mens en elke organisatie.
Zo werken wij met overtuiging en passie aan een gezonde & vitale koers voor iedereen in werkend Nederland.
Ga voor meer informatie naar https://belife.nl/vitaliteit

MCL: Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Orofaciaal fysiotherapeut Jurjen Ament houdt regelmatig een gezamenlijk spreekuur met dr. A.P. Slagter, tandarts-gnatholoog bij het MCL (afdeling bijzonder tandheelkunde) en werkt hierbij samen met Ralph Lases en Alle Sterk, collega orofaciale fysiotherapeuten in Friesland.

Ook is er sprake van een goede afstemming en samenwerking met kaakchirurgen, KNO- artsen, tandartsen, logopedisten, het audiologisch centrum in Friesland.

https://www.mcl.nl/patient/specialismen-en-centra/bijzondere-tandheelkunde-cbt

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken.

Het Keurmerk geeft inzicht in de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Dit is een doorlopend proces. Wij tonen hiermee aan dat wij werken aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. Ook borgt het Keurmerk de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk.

Overige samenwerkingspartners

De hoofdlocatie van FYNN Fysio is gelegen in het Gezondheidscentrum Leeuwarden Zuid, te Zuiderburen. In dit centrum zijn meerdere zorgverleners werkzaam waarmee wij een prettige werkrelatie onderhouden.

Ook is dit het geval in de Techumerpleats, gezondheidscentrum de Zuidlanden. En zeker ook op de overige nevenvestigingen van FYNN Fysio hechten wij grote waarde aan het positieve contact met onze collega's aldaar.

Indien van toepassing kunnen wij gebruik maken van elkaars expertise. In overleg met de cliënt kunnen wij de behandeling combineren of overdragen.