Aanmelding en Behandeling

Aanmelding

U kunt zich zowel persoonlijk, telefonisch, via email bij onze hoofdlocatie aanmelden voor een afspraak. Ook is het mogelijk om online een afspraak in te plannen. Het is hierbij van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten. Mogelijk heeft u ook voorkeur voor een bepaalde locatie, dag of tijdstip. Hier proberen wij zo goed mogelijk rekening mee te houden. 

Ook uw specialist of huisarts kan u, in overeenstemming met u (al dan niet via Zorgdomein of Zorgmail) aanmelden bij FYNN Fysio.

Behandeling

Voorafgaand aan de start van de behandeling vindt een intake plaats. Deze intake is bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw algemene gezondheidstoestand, de oorzaak en verloop van uw klacht en uw verwachtingen. De intake kan zowel online als in de praktijk plaats vinden.

Aansluitend op deze intake kan de behandeling worden opgestart. De opzet en voortgang van de behandeling wordt in overleg met u samengesteld. Behandelingen bij FYNN Fysio duren doorgaans maximaal 25 minuten. De fysiotherapeut zal in overleg met u bepalen hoe vaak en wanneer de behandelingen plaats vinden. Om tot een optimaal behandelresultaat te komen kan het soms nodig zijn om (eventueel eenmalig) de behandeling te laten uitvoeren door een collega.

Behandeling aan huis

Behandeling aan huis is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. U heeft hiervoor wel een verwijsbrief van uw specialist of huisarts nodig.

Een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk.

Indien u voorafgaand aan uw bezoek aan ons de huisarts heeft bezocht is het raadzaam de huisarts te vragen een verwijsbrief mee te geven zodat wij geen screening meer hoeven uit te voeren.

Al eerder fysiotherapie gehad?

Indien u in de periode van 12 maanden voorafgaand aan het starten van de behandeling elders fysiotherapie of oefentherapie gehad heeft, dan is het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt, omdat dit invloed kan hebben op het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Wilt u het volgende meenemen?

  • Een identiteitsbewijs

  • Verwijsbrief (indien van toepassing)

  • Twee grote handdoeken

  • Uw pinpas (indien uw verzekeraar de behandelingen niet vergoed)

Annuleren

Mocht het niet lukken om te komen, wilt u 24 uur van te voren afzeggen? Dan hebben wij nog gelegenheid iemand anders te kunnen behandelen. Afspraken, korter dan 24 uur van te voren afgezegd worden bij de klant in rekening gebracht (tenzij er nog iemand in uw plaats ingepland wordt).

 

Rechten en plichten

Als patiënt van FYNN Fysio heeft u uiteraard een aantal rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Een omschrijving kunt u desgewenst bij ons opvragen.

Image

Online inplannen

Aanmeldformulier

Powered by BreezingForms