Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Veilig naar de fysiotherapeut bij FYNN Fysio

Update 27 juni 2021

FYNN Fysio volgt de adviezen van het RIVM en de beroepsgroep nauwkeurig op. Wij hebben aan de hand van deze adviezen een protocol ontwikkeld. Een samenvatting van dit protocol leest u hieronder. Alle fysiotherapeuten van FYNN Fysio zijn goed op de hoogte van dit protocol en stemmen hier regelmatig met elkaar over af.

Afspraken:

U kunt voor fysiotherapie terecht in onze praktijk, tenzij u ziekteverschijnselen heeft.
Ook kunnen wij u eventueel op afstand helpen, middels beeldbellen, het online programma 'Physitrack of een telefonisch consult.

In de praktijk:
Wij maken gebruik van ons hygiëneprotocol;

Wij trachten zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te houden;

Wij schudden u niet de hand;

Wij maken, indien wenselijk, op professionele wijze gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals mondmasker en handschoenen;

Er is desinfectiemiddel aanwezig;

Fysiotherapeuten laten zich testen indien zij verkoudheidsklachten hebben. Pas na een negatieve testuitslag mogen zij het werk weer hervatten;

De douches en kleedkamers zijn weer geopend;

In de algemene ruimtes bewaken wij, samen met u, de 1,5 meter zone.
In de behandelruimtes en fitnesszaal hanteren wij, voor zover mogelijk is, de 1,5 meter zone;

Na gebruik van een fitnessapparaat attenderen wij u erop het apparaat schoon te maken;

Wij vragen u om zelf een handdoek en bidon mee te nemen;

De fitnessruimte wordt optimaal geventileerd.

Image

Veilig naar FYNN Fysio

Image

Ons verzoek aan u

Overweeg een online consult: we kunnen u hier vaak echt goed mee helpen door gebruik te maken van beelbellen en het online oefenprogramma 'Physitrack';

Probeer voor zover mogellijk, de 1,5 meter norm in acht te houden.

Kom niet naar de praktijk indien u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen heeft:
- neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts vanaf 38 graden;
- indien u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19) syptomen heeft gehad;
- indien uw huisgenoten/ gezinsleden koorts en/of benauwdheidsklachten hebben;
- indien er bij uzelf of huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona is vastgesteld.

Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht, maar voelt u zich alstublieft vrije om er een te dragen indien u dit prettig vindt. Indien u het wenselijk vindt dat de fysiotherapeut een mondmasker draagt, kunt u dit gerust aangeven.

Kom niet te vroeg naar de praktijk;


Neem hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht zoals geadviseerd door het RIVM;

Neem 2 grote handdoeken mee;

Kom alleen, tenzij het niet anders kan;

Vriendelijk verzoek aan de fitnesskandidaten - groepstraining: kom vijf minuten later dan de afgesproken tijd en stop vijf minuten eerder. Hiermee voorkomen we de drukte in de algemene ruimtes;

Maak na gebruik van het fitnessapparaat het apparaat schoon met de middelen die aanwezig zijn;

Neem zelf een bidon mee;

 
In alle fysiotherapiepraktijken van FYNN Fysio zijn de nodige maatregelen genomen en onze medewerkers zijn goed op de hoogte en betrokken bij de genomen maatregelen. Wij houden de ontwikkelingen van het RIVM en onze beroepsgroep in de gaten en passen indien nodig ons beleid hier op aan.