Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl
Update 19 mei 2020

FYNN Fysio volgt de adviezen van het RIVM en de beroepsgroep nauwkeurig op. Wij hebben aan de hand van deze adviezen een protocol ontwikkeld. Een samenvatting van dit protocol leest u hieronder. Alle fysiotherapeuten van FYNN Fysio zijn goed op de hoogte van dit protocol en stemmen hier regelmatig met elkaar over af.

Afspraken:

U kunt voor fysiotherapie terecht in onze praktijk, tenzij u ziekteverschijnselen heeft.
Ook kunnen wij u op afstand helpen, middels beeldbellen, het online programma 'Physitrack of een telefonisch consult

In de praktijk:
Wij maken gebruik van ons hygiëneprotocol;

Wij trachten zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te houden;

Wij hanteren gevarieerde starttijden zodat er geen pieken ontstaan in de algemene ruimtes;

Om pieken te voorkomen zijn op onze hoofdlocatie maximaal 3 fysiotherapeuten per dagdeel aanwezig;


Wij schudden u niet de hand;

Wij maken op professionele wijze gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals mondmasker en handschoen;

Wij maken de contactoppervlakken na iedere behandeling schoon;

Er is desinfectiemiddel aanwezig;

Fysiotherapeuten blijven thuis indien zij verkoudheidsklachten hebben.


Fitness en medische fitness:
Voor onze fitnessklanten hebben wij een buitensportprogramma en een online oefenprogramma ontwikkeld. Fitness in de zaal mag nog niet worden opgestart.

Uw abonnement loopt automatisch door, tenzij u tijdig opzegt;

Noodzakelijke medische fitness is mogelijk. Er mogen maximaal 4 personen (incl. therapeut) aanwezig zijn in de zaal;

Wij bewaken, samen met u, de 1,5 meter zone.


Orofaciale fysiotherapie:

Klanten die aan de beurt zouden zijn, maar waarbij de afspraak moest worden afgezegd wegens de Corona- situatie, hebben voorrang.Image

Ons verzoek aan u

Overweeg een online consult: we kunnen u hier vaak echt goed mee helpen door gebruik te maken van beelbellen en het online oefenprogramma 'Physitrack';

Neem voor vragen of het maken van een afspraak telefonisch of via email contact met ons op, maar kom niet naar de praktijk;


Kom niet naar de praktijk indien u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen heeft:

- neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden);
- indien u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19) symptomen heeft gehad;
- indien u huisgenoten/ gezindsleden koorts en/of benauwdheidsklachten hebben;
- indien er bij uzelf of huisgenoot/ gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona
  is vastgesteld.

Kom niet te vroeg naar de praktijk;

Neem hygiënemaatregelen in acht;

Neem 2 grote handdoeken mee;

Kom alleen, tenzij het niet anders kan;


Kleed u thuis om, de douches en kleedgelegenheid is momenteel gesloten.

FYNN Fysiotherapie is er klaar voor. In onze praktijken zijn de nodige maatregelen genomen en onze medewerkers zijn goed op de hoogte en betrokken bij de genomen maatregelen.