Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Veilig naar de fysiotherapeut bij FYNN Fysio

Update 14 oktober 2020

FYNN Fysio volgt de adviezen van het RIVM en de beroepsgroep nauwkeurig op. Wij hebben aan de hand van deze adviezen een protocol ontwikkeld. Een samenvatting van dit protocol leest u hieronder. Alle fysiotherapeuten van FYNN Fysio zijn goed op de hoogte van dit protocol en stemmen hier regelmatig met elkaar over af.

Afspraken:

U kunt voor fysiotherapie terecht in onze praktijk, tenzij u ziekteverschijnselen heeft.
Ook kunnen wij u eventueel op afstand helpen, middels beeldbellen, het online programma 'Physitrack of een telefonisch consult.

In de praktijk:
Wij maken gebruik van ons hygiëneprotocol;

Wij trachten zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht te houden;

Wij schudden u niet de hand;

Wij maken op professionele wijze gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen zoals mondmasker en handschoenen;

Wij maken de contactoppervlakken na iedere behandeling schoon;

Er is desinfectiemiddel aanwezig;

Fysiotherapeuten blijven thuis indien zij verkoudheidsklachten hebben.


Fitness en medische fitness:
Fysiotherapeuten en stagiaires dragen mondmaskers.

Er mogen maximaal 5 personen (incl. therapeut) aanwezig zijn in de zaal.

De douches en kleedkamers blijven voorlopig gesloten.

Wij bewaken, samen met u, de 1,5 meter zone.

De fitnessruimte wordt optimaal geventileerd.
Image

Veilig naar FYNN Fysio

Image

Ons verzoek aan u

Overweeg een online consult: we kunnen u hier vaak echt goed mee helpen door gebruik te maken van beelbellen en het online oefenprogramma 'Physitrack';

Neem voor vragen of het maken van een afspraak telefonisch of via email contact met ons op, maar kom niet naar de praktijk;

Kom niet naar de praktijk indien u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen heeft:
- neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts vanaf 38 graden;
- indien u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19) syptomen heeft gehad;
- indien uw huisgenoten/ gezinsleden koorts en/of benauwdheidsklachten hebben;
- indien er bij uzelf of huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen Corona is vastgesteld.

Wij verzoeken u vriendelijk een mondmasker te dragen;

Kom niet te vroeg naar de praktijk;

Neem hygiënemaatregelen in acht zoals geadviseerd door het RIVM;

Neem 2 grote handdoeken mee;

Kom alleen, tenzij het niet anders kan;

Kleed u thuis om, de douches en kleedgelegenheid zijn momenteel gesloten.
 
In alle fysiotherapiepraktijken van FYNN Fysio zijn de nodige maatregelen genomen en onze medewerkers zijn goed op de hoogte en betrokken bij de genomen maatregelen. Wij houden de ontwikkelingen van het RIVM en onze beroepsgroep in de gaten en passen indien nodig ons beleid hier op aan.