Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Fitness en medische fitness

Fitness en medische fitness:

Vanaf 1 juli 2020 is het fitnessprogramma in de zaal weer opgestart. Ook zullen wij, in overleg en bij goed weer, een buitensportprogramma aanbieden.

Er mogen maximaal 5 deelnemers (incl begeleider) aanwezig zijn in de zaal.

De douches en kleedkamers blijven voorlopig gesloten.

U kunt zich inschrijven voor een vaste trainingstijd. Indien u een keertje verhinderd bent kunt u, in overleg, de les inhalen op een ander tijdstip.

Wij bewaken, samen met u, de 1,5 meter zone.

Persoonlijke aandacht en een goede begeleiding achten wij van groot belang. Door de groepen klein te houden, kunnen wij dit realiseren. De fitnessprogramma’s worden iedere dag op verschillende tijdstippen aangeboden. Er is altijd een fysiotherapeut en/of stagiaire fysiotherapie aanwezig, die samen met u een persoonlijk trainingsschema opstelt en u hierin begeleidt.

Mocht u verhinderd zijn op uw vaste trainingstijd, dan wordt er gekeken naar een andere trainingstijd/dag. Het aantal trainingen per week wordt in overleg met u bepaald.

Wij zijn voorzien van airconditioning, individuele kleedruimtes en douches.

In uitzonderlijke gevallen (zoals in vakantietijd en ziekte) kunnen wij van de tijdstippen afwijken. Schikt het afgesproken tijdstip u niet, dan kunt u meetrainen op een ander tijdstip, mits de groepsgrootte niet overschreden wordt.

Er zijn twee vormen van fitness:
- Medische fitness
- Fitness

Medische fitness

Als uw fysiotherapeut heeft geconstateerd dat uw klachten grotendeels of volledig kunnen verdwijnen door actieve trainingstherapie, kunt u onder begeleiding van uw fysiotherapeut in de fitnesszaal aan de slag gaan met oefeningen om uw conditie en/of spierkracht te verbeteren. Medische fitness kan in veel gevallen de juiste behandeling voor u zijn, als blijkt dat kracht- en/of conditietraining herstelbevorderend werkt.

Er zal in overleg met u een trainingsschema, specifiek gericht op uw situatie, worden samengesteld. Voorafgaand of tijdens iedere training zal uw fysiotherapeut met u kijken hoe het u vergaat. Indien nodig wordt het trainingsschema bijtijds aangepast.

Bij de medische fitness van FYNN Fysio traint u alleen, of samen met een kleine groep medepatiënten onder begeleiding van uw fysiotherapeut. Een trainingsgroep kan bestaan uit een combinatie van mensen die fysiofitness volgen en/of medische fitness volgen. Het maximaal aantal medische fitness- deelnemers in een groep is 4.

De medische fitness wordt beëindigd als uw behandeldoel is behaald. Desgewenst kunt u de training voortzetten door u een fitnessabonnement af te sluiten.

Tijden fitness & medische fitness

09.30u
11.00u
16.00u
19.00u
09.30u
11.00u

16.00u

09.30u
11.00u
15.30u
19.00u
09.30u (in Zuiderburen en in de Techumerpleats)
11.30u
19.00u
09.30u
11.00u
16.00u
Image

Fitness

FYNN Fysio biedt u de mogelijkheid om op een verantwoorde manier te sporten.
Wij hanteren geen jaarabonnement. (Tijdelijk) Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk, met in acht neming van 1 volle maand opzegtermijn.

In Zuiderburen en Techum kunt u terecht voor fysiofitness in kleine groepen (normaliter maximaal 8 personen, nu maximaal 5 personen) onder begeleiding van een fysiotherapeut. 
 
Tijdelijk opzeggen van uw fitnessabonnement is mogelijk. Uw recht op uw plek komt hiermee te vervallen.

Tarieven fitness

Indien u aanvullend verzekerd bent worden veelal de kosten voor medische fitness vergoed door uw verzekeraar. De duur van medische fitness is maximaal 3 maanden, tenzij u een chronische aandoening heeft, waarvoor langer dan 3 maanden en maximaal 12 maanden vergoeding mogelijk is. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te zien welke vergoeding medische fitness u krijgt.

De tarieven van de reguliere fitnessabonnementen vindt u hier.