Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Medische fitness

Als uw fysiotherapeut heeft geconstateerd dat uw klachten grotendeels of volledig kunnen verdwijnen door actieve trainingstherapie, kunt u onder begeleiding van uw fysiotherapeut in de fitnesszaal aan de slag gaan met oefeningen om uw conditie en/of spierkracht te verbeteren. Medische fitness kan in veel gevallen de juiste behandeling voor u zijn, als blijkt dat kracht- en/of conditietraining herstelbevorderend werkt.

Er zal in overleg met u een trainingsschema, specifiek gericht op uw situatie, worden samengesteld. Voorafgaand of tijdens iedere training zal uw fysiotherapeut met u kijken hoe het u vergaat. Indien nodig wordt het trainingsschema bijtijds aangepast.

Bij de medische fitness van FYNN Fysio traint u alleen, of samen met een kleine groep medepatiënten onder begeleiding van uw fysiotherapeut. Een trainingsgroep kan bestaan uit een combinatie van mensen die fysiofitness volgen en/of medische fitness volgen. Het maximaal aantal medische fitness- deelnemers in een groep is 4.

De medische fitness wordt beëindigd als uw behandeldoel is behaald. Desgewenst kunt u de training voortzetten door u een fitnessabonnement af te sluiten.

Tijden fitness & medische fitness

09.30u
11.00u
16.00u
18.30u Techumerpleats 
19.00u 
09.30u
12.00u
16.30u
19.00u 
09.30u
11.00u
16.00u
 
09.30u 
11.30u
19.00u 
09.30u (Zuiderburen en de Techumerpleats)
11.00u

Deel nemen aan fysiofitness?

De fitnesszaal mag vanaf 15 januari weer geopend worden voor fitnesskandidaten! Wij hopen u allen gauw weer te mogen begroeten.

Neemt u de volgende maatregelen in acht?

- er geldt een maximale groepsgrootte van 6 personen (exl. begeleider); vergeet u zich niet aan - of af te melden?

- voor de fitnessruimte geld dat een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 18 jaar en ouder;

- het dragen van een mondkapje is verplicht voor sporters vanaf 13 jaar, behalve tijdens het sporten;

- kleedkamers en douches zijn geopend;

- mocht u interesse hebben om deel te nemen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u desgewenst de fitnesszaal laten zien en nadere uitleg geven.

Fitness

FYNN Fysio biedt u de mogelijkheid om op een verantwoorde manier te sporten.
Wij hanteren geen jaarabonnement. 

In Zuiderburen en Techum kunt u terecht voor fysiofitness in kleine groepen (maximaal 6) onder begeleiding van een fysiotherapeut. 
 
Tijdelijk opzeggen van uw fitnessabonnement is mogelijk, met in acht neming van 1 volle maand opzegtermijn. Uw recht op uw plek komt hiermee te vervallen.
Image

Tarieven fitness

Indien u aanvullend verzekerd bent worden veelal de kosten voor medische fitness vergoed door uw verzekeraar. De duur van medische fitness is maximaal 3 maanden, tenzij u een chronische aandoening heeft, waarvoor langer dan 3 maanden en maximaal 12 maanden vergoeding mogelijk is. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te zien welke vergoeding medische fitness u krijgt.

De tarieven van de reguliere fitnessabonnementen vindt u hier.