Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

FYNN Fysio is een Keurmerkpraktijk; wat betekent dit? 

Bij FYNN Fysio staat de kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel. Wij profileren ons als fysiotherapiepraktijk dat een stapje verder wil gaan op het gebied van kwaliteit van onze dienstverlening en de te bereiken behandelresultaten. Wij staan hiermee garant voor een optimale deskundigheid en bedrijfsvoering.

FYNN Fysio voldoet hiermee aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. Als u kiest voor FYNN Fysio dan bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificieerd met diverse specialismen.

In januari 2012 en 2014 is het HKZ keurmerk behaald. In 2013 en 2015 hebben wij het pluskeurmerk behaald. In april 2017 is als vervolg op het pluskeurmerk de effectiviteitsaudit behaald. In september 2017 heeft er, met positief resultaat, een KNGF plusvisitatie plaatsgevonden, wat mede door de Zilveren Kruis in het leven is
geroepen om kwaliteit van zorg te stimuleren. In 2018 vond de tweede H.C.A.effectiviteitsscan plaats, met positief resultaat. In augustus 2019 vond de visitatie voor het KNGF Plusprogramma en de initiële HKZ audit plaats, met positief resultaat. In maart 2020 stond de HKZ audit gepland. Wegens de corona- situatie is deze een jaar uitgesteld. In 2021 heeft zowel HKZ certificering de entreevisitatie voor Keurmerk fysiotherapie plaatsgevonden, met positief resultaat.

Onze fysiotherapeut nemen 4x per jaar deel aan peerreview-bijeenkomsten.

Wij worden geaudit op onder andere de volgende onderdelen:

  • Organisatie en beleid

  • Leiderschap en medewerkers

  • Omgaan met risico's

  • Werkomgeving, materialen, middelen

  • Inkoop en uitbesteding

  • Professioneel handelen

  • Ontwikkeling

  • Documentatie

Friese Coöperatie Fysiotherapie
FYNN Fysio maakt deel uit van de Friese Coöperatie Fysiotherapie. Samen werkt het beter. Als samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Friesland kunnen wij ons als individuele praktijk blijven verbeteren. Innovatieve projecten doen wij samen en wij zorgen voor een goede spreiding van onze dienstverlening over de provincie. 

En gezamenlijk komen we tot betere afspraken met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere organisaties. Samen zijn wij zichtbaar voor de cliënten, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders.

Nederlandse Zorgautoriteit.
Op 8 maart 2016 kreeg FYNN Fysio een steekproefbezoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het doel van dit bezoek was om na te gaan of wij op de juiste wijze declareren. Onze administratieve- en declaratie processen werden uitgebreid doorlopen door een team van 6 personen. De conclusie: FYNN Fysio voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen op het gebied van declareren, administreren en boekhouden.

Image
Image
Image