Klachtenregeling bij FYNN Fysio

Bij FYNN Fysio vinden we het prettig dat u eventuele onduidelijkheden of ongenoegen kenbaar maakt zodat we maatregelen kunnen nemen. Wij hanteren hiervoor een interne klachtenprocedure.

Deze melding of klacht kan leiden tot preventieve en eventueel corrigerende maatregelen, zodat dezelfde fouten/klachten voorkomen kunnen worden.
Uw melding of klacht kunt u aangeven bij uw behandelend therapeut of de praktijkmanagers, mondeling of via de mail.

Wij streven er naar om de melding of klacht samen met u op te lossen. Lukt dit niet, dan kan een verdere officiële procedure gevolgd worden. FYNN Fysio hanteert hiervoor de klachtenprocedure van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF).


Wet Kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Het doel van deze wet is het inzichtelijk krijgen van klachten en (bijna) incidenten.  FYNNFysio werkt graag mee aan het optimaliseren van de zorg- en dienstverlening en voldoet aan de Wkkgz door de volgende activititeiten :

  • het open staan voor klachten of andersoortige meldingen;

  • het handhaven van de klachtenregeling;

  • het aangesloten zijn bij de geschillencommissie;

  • het veilig melden van incidenten;

  • het controleren van het functioneren van nieuwe medewerkers;

  • het handhaven van de Meldingsplicht bij de Inspectie voor Gezondheidszorg;

  • het schriftelijk vastleggen van normen over kwaliteit van zorg en afhandelen van klachten;

  • Informatieplicht over incidenten;

  • Het verstrekken van informatie over onze aangeboden zorg (patiënttevredenheid, tarieven, keurmerken etc.).


N.B. Voor de klachtenprocedure bij BeLife trajecten verwijzen wij u naar de website van Belife. www.belife.nl