• Telefoon 058 - 2801525
  • info@fynnfysio.nl
  • Wiardaplantage 3, 8939 AA Leeuwarden

De visie van FYNN Fysio                    

In een aldoor veranderende zorgmarkt zal Fynn Fysio anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen. Tevens zal er gewerkt worden binnen de praktijk volgens de nieuwste richtlijnen en het Best Evidence Based principe (meest wetenschappelijk bewezen). Daarnaast spelen in een behandeling ook de ervaring van de therapeut (klinische expertise) en de verwachtingen van de patiënt (patient values) een rol en wordt hierin een actieve houding van de patiënt verwacht.

Aangezien de kwaliteit en doelmatigheid voorop staat zijn al onze therapeuten in het centraal kwaliteitsregister geregistreerd en volgen de therapeuten geregeld na- en bijscholing. Kwaliteit van onze dienstverlening kenmerkt zich onder andere door multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en een goede interne en externe communicatie en afstemming.

De missie van FYNN Fysio

Fynn Fysio is een dynamische en innovatieve praktijk voor Fysiotherapie in Leeuwarden en omstreken, waarbij hechte samenwerking tussen alle paramedici een belangrijke rol speelt. Wij hechten grote waarde aan de inbreng van de patiënt. In samenwerking met de patiënt wordt fysiotherapeutische behandeling opgestart en geëvalueerd. Kernwoorden zijn: openheid, professionaliteit, collegialiteit, kwaliteit, doelmatigheid, warmte en respect.

WGBO

De relatie tussen zorgverlener en patient is wettelijk vastgelegd in de WGBO, de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. FYNN Fysio leeft deze wet na.