Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

De missie van FYNN Fysio
FYNN Fysio is een dynamische en innovatieve fysiotherapiepraktijk in Leeuwarden en omstreken en levert multidisciplinaire eerstelijns fysiotherapie met als doel dat iedereen zo lang en zo goed mogelijk kan participeren en die dingen in zijn leven kan doen die voor hem of haar belangrijk zijn. Wij hechten grote waarde aan de samenwerking tussen paramedici en de inbreng van de cliënt. In samenwerking met de cliënt wordt fysiotherapeutische behandeling opgestart en geëvalueerd. Kernwoorden zijn: openheid, professionaliteit, collegialiteit, kwaliteit, doelmatigheid, warmte en respect.

De visie van FYNN Fysio
Wij vinden het belangrijk dat onze zorgvragers de regie hebben en houden op hun eigen leven.  Daarom willen wij met al onze interventies bijdragen aan vergroting kennis over, verbeteren, herstel  en voorkomen van problemen van het bewegend functioneren. Dit doen wij door te anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen. Tevens zal er gewerkt worden volgens de nieuwste richtlijnen en het Evidence Based principe (meest wetenschappelijk bewezen). Daarnaast spelen in een behandeltraject ook de ervaringen van de therapeut (klinische expertise) en de verwachtingen van de client (patient values) een belangrijke rol en wordt hierin een actieve houding van de cliënt verwacht.

Samenwerken
Wij vinden het belangrijk dat intensief wordt samenwerkt met collega’s, andere disciplines, netwerken, de omgeving van de zorgvrager en daardoor de beste op de zorgvrager afgestemde zorg kunnen bieden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de zorg die door de keten wordt geleverd.

Kwaliteit
Actief bezig zijn met kwaliteit is in onze genen verankerd. Dit uit zich in zorgvragergerichte gastvrije omgang; aandacht voor de veiligheid van de zorgvrager; transparantie van ons handelen; werken met als uitgangspunt onze fysiotherapeutische standaarden. Verbeteren van onze kwaliteit met feedback van collega’s en zorgvragers. Onze zorgvragers weten wat zij van ons kunnen verwachten. Aangezien de kwaliteit en doelmatigheid voorop staat zijn al onze fysiotherapeuten in het centraal kwaliteitsregister geregistreerd en volgen de therapeuten geregeld na- en bijscholing.

WGBO
De relatie tussen zorgverlener en cliënt is wettelijk vastgelegd in de WGBO, de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst. FYNN Fysio leeft deze wet na.