Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

FYNN Fysio is een Pluspraktijk: wat betekent dit?

Met de plusstatus sluit FYNN Fysio zich aan bij een select gezelschap van pluspraktijken en profileren wij ons als praktijk dat een stapje verder wil gaan op het gebied van kwaliteit van onze dienstverlening en de te bereiken behandelresultaten. Wij staan hiermee garant voor een optimale deskundigheid en bedrijfsvoering.

FYNN Fysio voldoet daarmee aan de hoogste eisen die deze zorgverzekeraars stellen op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. De eisen zijn ontwikkeld door de zorgverzekeraars, samen met de fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Als u kiest voor een Pluspraktijk bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificieerd met diverse specialismen.

Sinds 2013 is FYNN Fysio een pluspraktijk/topzorgpraktijk. In 2017 en 2018 is de effectiviteitsaudit behaald namens De Friesland, Menzis, CZ en VGZ. Tevens nam FYNN Fysio sinds 2016 deel aan het KNGF plusprogramma .

Wij zijn geaudit op de volgende onderdelen:

  • Centraal Kwaliteitsregistatie

  • Praktijkorganisatie

  • Patiënttevredenheid

  • Inrichting en accommodatie

  • Hygiëne

  • Privacy en veiligheid

  • Klachtenregeling

  • Methodisch handelen

  • KNGF richtlijnen

  • Wet- en regelgeving

Overgangsjaar
Op dit moment vindt er een verkenning plaats tussen het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie en verschillende zorgverzekeraars om te komen tot een uniform kwaliteitssysteem. Als onderdeel van de Friese Coöperatie Fysiotherapie zullen wij ook in 2020 blijven deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.

Nederlandse Zorgautoriteit.
Op 8 maart 2016 kreeg FYNN Fysio een steekproefbezoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het doel van dit bezoek was om na te gaan of wij op de juiste wijze declareren. Onze administratieve- en declaratie processen werden uitgebreid doorlopen door een team van 6 personen. De conclusie: FYNN Fysio voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen op het gebied van declareren, administreren en boekhouden.

Image
Image
Image