Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

FYNN Fysio is een Pluspraktijk: wat betekent dit?

Met de 'plusstatus' sluit FYNN Fysio zich aan bij een select gezelschap van pluspraktijken en profileren wij ons als praktijk dat een stapje verder wil gaan op het gebied van kwaliteit van onze dienstverlening en de te bereiken behandelresultaten. Wij staan hiermee garant voor een optimale deskundigheid en bedrijfsvoering.

FYNN Fysio voldoet daarmee aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. Als u kiest voor een Pluspraktijk bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificieerd met diverse specialismen.

In 2013 werd  FYNN Fysio een pluspraktijk/topzorgpraktijk. Tevens nam FYNN Fysio sinds 2016 deel aan het KNGF plusprogramma.  In 2017 en 2018 is de effectiviteitsaudit behaald namens De Friesland, Menzis, CZ en VGZ. Daarna volgde een overgangsperiode. 
In 2021 richten wij ons op de HKZ certificering en het Keurmerk fysiotherapie.

Onze fysiotherapeut nemen minimaal 3x per jaar deel aan intervisie/ peerreview-bijeenkomsten.

Wij worden geaudit op onder andere de volgende onderdelen:

  • Centraal Kwaliteitsregistatie

  • Praktijkorganisatie

  • Patiënttevredenheid

  • Inrichting en accommodatie

  • Hygiëne

  • Privacy en veiligheid

  • Klachtenregeling

  • Methodisch handelen

  • KNGF richtlijnen

  • Wet- en regelgeving

Friese Coöperatie Fysiotherapie
FYNN Fysio maakt deel uit van de Friese Coöperatie Fysiotherapie. Samen werkt het beter. Als samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken in Friesland kunnen wij ons als individuele praktijk blijven verbeteren. Innovatieve projecten doen wij samen en wij zorgen voor een goede spreiding van onze dienstverlening over de provincie. 

En gezamenlijk komen we tot betere afspraken met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere organisaties. Samen zijn wij zichtbaar voor de cliënten, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders.

Nederlandse Zorgautoriteit.
Op 8 maart 2016 kreeg FYNN Fysio een steekproefbezoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het doel van dit bezoek was om na te gaan of wij op de juiste wijze declareren. Onze administratieve- en declaratie processen werden uitgebreid doorlopen door een team van 6 personen. De conclusie: FYNN Fysio voldoet ruim aan alle wettelijk gestelde eisen op het gebied van declareren, administreren en boekhouden.

Image
Image