Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Tarieven

FYNN Fysio heeft voor 2022 met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten

Bent u aanvullend verzekerd bij de zorgverzekeraars waarmee wij een een contract hebben afgesloten, en heeft u recht op vergoeding voor uw fysiotherapie-behandeling, dan declareren wij maandelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Indien u uw nota particulier moet afrekenen omdat u niet aanvullend verzekerd bent, of het maximaal te vergoeden behandelingen bent overschreden, of verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben, ontvangt u van ons een nota.
Op de hoofdlocatie in Zuiderburen en bij sportcentrum Palestra verzoeken wij u direct per pin af te rekenen.

Bij declaraties uit de basisverzekering is het verplicht eigen risico van toepassing. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw fysiotherapie-behandelingen, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wij hebben géén contract afgesloten met:
- Eno Salland
- RMA 


Tarieven FYNN Fysio 2022


Screening en intake en onderzoek fysiotherapie 

€ 50,50

Intake en onderzoek na verwijzing 

€ 41,50

Zitting fysiotherapie  (online of in praktijk)

€ 38,50

Zitting fysiotherapie aan huis 

€ 48,50

Zitting fysiotherapie in inrichting

€ 48,50

Zitting manuele therapie in praktijk

€ 46,00

Zitting manuele therapie aan huis 

€ 56,00

Zitting manuele therapie in inrichting

€ 56,00

Zitting psychosomatische fysiotherapie in praktijk

€ 46,00

Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis

€ 56,00

Eenmalig consult fysiotherapie in praktijk

€ 53,75

Echografie (indien geen onderdeel van behandeling fysiotherapie)

€ 60,50

Eenvoudige korte rapportage

€ 40,50

Uitgebreide tijdrovende rapportage

€ 65,50

Niet nagekomen afspraak*

€ 29,00

Telefonisch consult

€ 38,50

Fysiofitness en HIIT 1x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 31,00

Fysiofitness en HIIT 2x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 40,00

(sport)massage 30 minuten ***

€ 30,00

nekmassage 20 minuten ***

€ 20,00

Strippenkaart massage 5x ***

€ 140,00

Strippenkaart massage 10x ***

€ 270,00

 

* indien niet 24 uur vooraf wordt afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

** voor (echt)paren geldt een korting

*** Massages (geen fysiotherapie)

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Wij hanteren geen jaarabonnement voor fitness. (tijdelijk) opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk, met in achtneming van 1 volle maand opzegtermijn. Uw recht op uw plaats in de groep komt hiermee ter vervallen.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
Image
Image