Tarieven

Bent u aanvullend verzekerd bij de zorgverzekeraars waarmee wij een een contract hebben afgesloten, en heeft u recht op vergoeding voor uw fysiotherapie-behandeling, dan declareren wij maandelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Indien u uw nota particulier moet afrekenen omdat u niet aanvullend verzekerd bent, of het maximaal te vergoeden behandelingen bent overschreden, of verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben, ontvangt u van ons een nota.
Op de hoofdlocatie in Zuiderburen en bij sportcentrum Palestra verzoeken wij u direct per pin af te rekenen.

Bij declaraties uit de basisverzekering is het verplicht eigen risico van toepassing. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw fysiotherapie-behandelingen, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wij hebben in 2022 géén contract afgesloten met:
- Eno Salland
- RMA 

In 2023 sluiten wij geen contract af met:
- ENO
- Caresq
- Zorg & Zekerheid


Tarieven FYNN Fysio 2022

 

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie 

€ 50,50

Intake en onderzoek na verwijzing 

€ 41,50

Zitting fysiotherapie  (online of in praktijk)

€ 38,50

Zitting fysiotherapie aan huis 

€ 48,50

Zitting fysiotherapie in inrichting

€ 48,50

Zitting manuele therapie in praktijk

€ 46,00

Zitting manuele therapie aan huis 

€ 56,00

Zitting manuele therapie in inrichting

€ 56,00

Zitting psychosomatische fysiotherapie in praktijk

€ 46,00

Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis

€ 56,00

Eenmalig consult fysiotherapie in praktijk

€ 53,75

Echografie (indien geen onderdeel van behandeling fysiotherapie)

€ 60,50

Eenvoudige korte rapportage

€ 40,50

Uitgebreide tijdrovende rapportage

€ 65,50

Niet nagekomen afspraak*

€ 29,00

Telefonisch consult

€ 38,50

Fysiofitness en HIIT 1x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 31,00

Fysiofitness en HIIT 2x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 40,00

(sport)massage 30 minuten ***

€ 30,00

nekmassage 20 minuten ***

€ 20,00

Strippenkaart massage 5x ***

€ 140,00

Strippenkaart massage 10x ***

€ 270,00

Ontspanningscursus; 4 lessen á 1 uur € 75,00

 

* indien niet 24 uur vooraf wordt afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

** voor (echt)paren geldt een korting

*** Massages (geen fysiotherapie)

Tarieven FYNN Fysio 2023


Screening en intake en onderzoek fysiotherapie 

€ 54,-

Intake en onderzoek na verwijzing 

€ 44,-

Zitting fysiotherapie  (online of in praktijk)

€ 42,-

Zitting fysiotherapie aan huis 

€ 52,-

Zitting fysiotherapie in inrichting

€ 52,-

Zitting manuele therapie in praktijk

€ 49,50

Zitting manuele therapie aan huis 

€ 59,50

Zitting manuele therapie in inrichting

€ 59,50

Zitting psychosomatische fysiotherapie in praktijk

€ 49,50

Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis

€ 59,50

Eenmalig consult fysiotherapie in praktijk

€ 57,25

Echografie

€ 64,-

Eenvoudige korte rapportage

€ 44,-

Uitgebreide tijdrovende rapportage

€ 69,-

Niet nagekomen afspraak*

€ 32,50

Telefonisch consult

€ 42,-

Fysiofitness en HIIT 1x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 34,50

Fysiofitness en HIIT 2x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 43,50

(sport)massage 30 minuten ***

€ 30,00

nekmassage 20 minuten ***

€ 20,00

Strippenkaart massage 5x ***

€ 140,00

Strippenkaart massage 10x ***

€ 270,00

 

* indien niet 24 uur vooraf wordt afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

** voor (echt)paren geldt een korting

*** Massages (geen fysiotherapie)

2023: geen contract met Caresq, ENO en Zorg& Zekerheid

Overeenkomsten zorgverzekeraars

Jaarlijks ontvangen wij van zorgverzekeraars overeenkomsten die wij vervolgens beoordelen op inhoud. U heeft wellicht wel meegekregen dat de tarieven voor fysiotherapie al jaren achterblijven, terwijl de eisen waaraan voldaan moet worden steeds hoger worden. Gezien de huidige inflatie en de enorme kostenstijgingen in de markt heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgverzekeraars opgeroepen hiermee rekening te houden. Wij zien dit helaas niet terug in het contractvoorstel van de zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid, Caresq en ENO.

Geen contract Zorg & Zekerheid, Caresq en ENO

Daarom hebben wij besloten geen overeenkomst af te sluiten per januari 2023. U bent nog steeds van harte welkom en kunt nog steeds bij ons terecht voor de zorg zoals u van ons gewend bent, maar het kan wel iets betekenen voor uw vergoeding.

Vergoeding

Via Mijnzorgtoegang ontvangt u van ons een factuur van uw behandelingen. U kunt deze factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar om afhankelijk van uw pakket een deel van de kosten vergoed te krijgen. Het kan zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. De hoogte van dit bedrag kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

ZorgverzekeringWijzer

ZorgverzekeringWijzer kan u helpen om zorgverzekeringen te vergelijken op een eenvoudige en eerlijke manier, zodat u gebruik kunt maken van de optimale zorg die aansluit op uw persoonlijke wensen.  Zorgverzekering vergelijken voor 2023? | ZorgVerzekeringWijzer - ZorgverzekeringWijzer.nl

 

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

 

Berttrand Hofstra en Jurjen Ament

Praktijkhouders FYNN Fysio

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Wij hanteren geen jaarabonnement voor fitness. (tijdelijk) opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk, met in achtneming van 1 volle maand opzegtermijn. Uw recht op uw plaats in de groep komt hiermee ter vervallen.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
Image
Image