Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Tarieven

FYNN Fysio heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij voor 2021 geen contract afgesloten:

  • EUCARE, met het label Aevitae;

  • CZ, met de volgende labels: CZ, CZdirect, Ohra, Delta LIoyd, PZP, Nationale Nederlanden, Just;

  • ENO, met de volgende labels: Salland, Zorgdirect, Hollandzorg;

  • Zorg en Zekerheid, met de labels Zorg en Zekerheid, AZVZ.


FYNN Fysio heeft met alle overige zorgverzekeraars wel een contract afgesloten.

Indien u aanvullend verzekerd bent bij bovenstaande zorgverzekeraars, dan kunt u uiteraard nog steeds bij ons terecht voor fysiotherapeutische zorg. Het is dan echter wel zo dat u een deel van de behandelkosten zelf moet betalen. U ontvangt van ons een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoe groot het bedrag is dat uw verzekeraar vergoed, is afhankelijk van uw verzekering, en kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen.
 
Bent u aanvullend verzekerd bij de zorgverzekeraars waarmee wij een een contract hebben afgesloten, en  heeft u recht op vergoeding voor uw fysiotherapie-behandeling, dan declareren wij maandelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Indien u uw nota particulier moet afrekenen omdat u niet aanvullend verzekerd bent, of het maximaal te vergoeden behandelingen bent overschreden, of verzekerd bent bij een verzekeraar waarmee wij geen contract hebben, ontvangt u van ons een nota. Op de hoofdlocatie in Zuiderburen en bij sportcentrum Palestra verzoeken wij u direct per pin af te rekenen.

Bij declaraties uit de basisverzekering is het verplicht eigen risico van toepassing. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw fysiotherapie-behandelingen, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven FYNN Fysio 2021


Screening en intake en onderzoek fysiotherapie 

€ 50,-

Intake en onderzoek na verwijzing 

€ 41,-

Zitting fysiotherapie  (online of in praktijk)

€ 38,-

Zitting fysiotherapie aan huis 

€ 48,-

Zitting fysiotherapie in inrichting

€ 48,-

Zitting manuele therapie in praktijk

€ 45,50

Zitting manuele therapie aan huis 

€ 55,50

Zitting manuele therapie in inrichting

€ 55,50

Zitting psychosomatische fysiotherapie in praktijk

€ 45,50

Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis

€ 55,50

Eenmalig consult fysiotherapie in praktijk

€ 53,25

Echografie

€ 60,-

Eenvoudige korte rapportage

€ 40,-

Uitgebreide tijdrovende rapportage

€ 65,-

Niet nagekomen afspraak*

€ 28,50

Telefonisch consult

€ 38,-

Fysiofitness en HIIT 1x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 31,00

Fysiofitness en HIIT 2x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 40,00

(sport)massage 30 minuten ***

€ 30,00

nekmassage 20 minuten ***

€ 20,00

Strippenkaart massage 5x ***

€ 140,00

Strippenkaart massage 10x ***

€ 270,00

 

* indien niet 24 uur vooraf wordt afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

** voor (echt)paren geldt een korting

*** Massages (geen fysiotherapie)

Waarom geen contract met álle zorgverzekeraars?

FYNN Fysio en verzekering voor fysiotherapie in 2021                       

Al ruim 15 jaar zetten wij ons vanuit FYNN Fysio dagelijks in om optimale fysiotherapeutische zorg aan onze klanten te bieden. Onze klanten zijn over het algemeen zeer tevreden over onze aanpak en resultaat. Ons gemiddelde beoordelingscijfer is een 8.8. Hier doen wij ook erg ons best voor. Onze praktijk is goed uitgerust en voldoet aan de gestelde eisen vanuit de beroepsgroep. Er werken uitstekend geschoolde, ervaren en betrokken fysiotherapeuten. Onze kennis blijft op pijl door intervisiebijeenkomsten en het regelmatig (verplicht) volgen van opleidingen of cursussen.

Volgens het onafhankelijk GUPTA onderzoek voor de tarifering zou de kostprijs voor fysiotherapie rond de 38 euro per zitting moeten liggen. Veel zorgverzekeraars komen hier niet eens bij in de buurt. De schoen gaat dus ergens wringen. Dat zou betekenen dat wij per behandeling niets of amper iets verdienen en er te weinig ruimte is om te investeren in bijvoorbeeld apparatuur, scholing en innovatie.

Dus zouden wij de behandelduur moeten verkorten, wat uiteraard ten koste zal gaan van het resultaat en de kwaliteit van de behandeling. Daar staan wij niet achter.

Wij hebben besloten om kritisch te kijken en daarom een aantal contracten met zorgverzekeraars niet te tekenen. Wij vinden dat wij en u meer verdienen!

Wat betekent dit voor u?

Indien u in 2021 verzekerd bent bij bovengenoemde zorgverzekeraars, dan kunt u nog steeds bij ons terecht voor fysiotherapeutische zorg. U ontvangt van ons een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoe groot het bedrag is dat uw verzekeraar vergoed, is afhankelijk van uw verzekering, en kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen.

Wat kunt u doen?

Des te meer mensen zich aansluiten bij de fysiotherapie- vriendelijke zorgverzekeraars, des te groter is de kans dat fysiotherapeuten optimale kwaliteit kunnen blijven bieden: nu en in de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Jurjen Ament en Berttrand Hofstra,

Praktijkhouders FYNN Fysio

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Wij hanteren geen jaarabonnement voor fitness. (tijdelijk) opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk, met in achtneming van 1 volle maand opzegtermijn. Uw recht op uw plaats in de groep komt hiermee ter vervallen.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
Image
Image