Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij voor 2020 geen contract afgesloten.
Caresque,met de volgende labels: Promovendum, National Academic, Besured.
ENO, met de volgende labels: Sallandse verzekering , Holland Zorg, Zorgdirect
Zorg en Zekerheid.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij voor 2021 geen contract afgesloten:
- EUCARE, met het label Aevitae
- CZ, met de volgende labels: CZ, CZdirect, Ohra, Nationale Nederlanden, Just
- ENO, met de volgende labels: Salland, Zorgdirect
- Zorg en Zekerheid, met de labels Zorg en Zekerheid, AZVZ.

Indien u in 2021 uw verzekering voortzet bij zojuist genoemde zorgverzekeraars, dan kunt u nog steeds bij ons terecht voor fysiotherapeutische zorg. Het is dan echter wel zo dat u een deel van de behandelkosten zelf moet betalen. U ontvangt van ons een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoe groot het bedrag is dat uw verzekeraar vergoed, is afhankelijk van uw verzekering, en kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen.
 
Bent u aanvullend verzekerd bij de zorgverzekeraars waarmee wij een een contract hebben afgesloten, en u heeft recht op fysiotherapie, dan declareren wij maandelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Indien u uw nota particulier moet afrekenen omdat u niet aanvullend verzekerd bent, of het maximaal te vergoeden behandelingen bent overschreden, ontvangt u een nota. Op de hoofdlocatie en bij sportcentrum Palestra verzoeken wij u direct per pin af te rekenen.


Tarieven FYNN Fysio 2020


Screening en intake en onderzoek fysiotherapie (online of in praktijk)

€ 49,50

Intake en onderzoek na verwijzing (online of in praktijk)

€ 40,50

Zitting fysiotherapie  (online of in praktijk)

€ 37,50

Zitting fysiotherapie aan huis 

€ 47,50

Zitting fysiotherapie in inrichting

€ 47,50

Zitting manuele therapie in praktijk

€ 45,-

Zitting manuele therapie aan huis 

€ 55,-

Zitting manuele therapie in inrichting

€ 55,-

Zitting psychosomatische fysiotherapie in praktijk

€ 45,-

Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis

€ 55,-

Eenmalig consult fysiotherapie in praktijk

€ 52,75

Echografie

€ 60,-

Eenvoudige korte rapportage

€ 40,-

Uitgebreide tijdrovende rapportage

€ 65,-

Niet nagekomen afspraak*

€ 28,-

Telefonisch consult

€ 37,50

Fysiofitness en HIIT 1x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 31,00

Fysiofitness en HIIT 2x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 40,00

(sport)massage 30 minuten ***

€ 30,00

nekmassage 20 minuten ***

€ 20,00

Strippenkaart massage 5x ***

€ 140,00

Strippenkaart massage 10x ***

€ 270,00

 

* indien niet 24 uur vooraf wordt afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

** voor (echt)paren geldt een korting

*** Massages (geen fysiotherapie)

Tarieven FYNN Fysio 2021


Screening en intake en onderzoek fysiotherapie (online of in praktijk)

€ 50,-

Intake en onderzoek na verwijzing (online of in praktijk)

€ 41,-

Zitting fysiotherapie  (online of in praktijk)

€ 38,-

Zitting fysiotherapie aan huis 

€ 48,-

Zitting fysiotherapie in inrichting

€ 48,-

Zitting manuele therapie in praktijk

€ 45,50

Zitting manuele therapie aan huis 

€ 55,50

Zitting manuele therapie in inrichting

€ 55,50

Zitting psychosomatische fysiotherapie in praktijk

€ 45,50

Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis

€ 55,50

Eenmalig consult fysiotherapie in praktijk

€ 53,25

Echografie

€ 60,-

Eenvoudige korte rapportage

€ 40,-

Uitgebreide tijdrovende rapportage

€ 65,-

Niet nagekomen afspraak*

€ 28,50

Telefonisch consult

€ 38,-

Fysiofitness en HIIT 1x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 31,00

Fysiofitness en HIIT 2x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 40,00

(sport)massage 30 minuten ***

€ 30,00

nekmassage 20 minuten ***

€ 20,00

Strippenkaart massage 5x ***

€ 140,00

Strippenkaart massage 10x ***

€ 270,00

 

* indien niet 24 uur vooraf wordt afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

** voor (echt)paren geldt een korting

*** Massages (geen fysiotherapie)

Waarom geen contract met álle zorgverzekeraars?

FYNN Fysio en verzekering voor fysiotherapie in 2021                       

Al ruim 15 jaar zetten wij ons vanuit FYNN Fysio dagelijks in om optimale fysiotherapeutische zorg aan onze klanten te bieden. Onze klanten zijn over het algemeen zeer tevreden over onze aanpak en resultaat. Ons gemiddelde beoordelingscijfer is een 8.8. Hier doen wij ook erg ons best voor. Onze praktijk is goed uitgerust en voldoet aan de gestelde eisen vanuit de beroepsgroep. Er werken uitstekend geschoolde, ervaren en betrokken fysiotherapeuten. Onze kennis blijft op pijl door intervisiebijeenkomsten en het regelmatig (verplicht) volgen van opleidingen of cursussen.

Volgens het onafhankelijk GUPTA onderzoek voor de tarifering zou de kostprijs voor fysiotherapie rond de 38 euro per zitting moeten liggen. Veel zorgverzekeraars komen hier niet eens bij in de buurt. De schoen gaat dus ergens wringen. Dat zou betekenen dat wij per behandeling niets of amper iets verdienen en er te weinig ruimte is om te investeren in bijvoorbeeld apparatuur, scholing en innovatie.

Dus zouden wij de behandelduur moeten verkorten, wat uiteraard ten koste zal gaan van het resultaat en de kwaliteit van de behandeling. Daar staan wij niet achter.

Wij hebben besloten om kritisch te kijken en om een aantal contracten met zorgverzekeraars niet te tekenen. Dit zijn:

Caresque, met de volgende labels: Promovendum, National Academic, Besured
CZ, met de volgende labels: Delta loyd, Ohra, Nationale Nederlanden
ENO, met de volgende labels: Sallandse verzekering , Holland Zorg, Zorgdirect
Zorg en Zekerheid

Wij vinden dat wij en u meer verdienen!

Wat betekent dit voor u?

Indien u in 2021 uw verzekering voortzet bij zojuist genoemde zorgverzekeraars, dan kunt u nog steeds bij ons terecht voor fysiotherapeutische zorg. U ontvangt van ons een nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.  Hoe groot het bedrag is dat uw verzekeraar vergoed, is afhankelijk van uw verzekering, en kunt u bij uw zorgverzekeraar opvragen.

Wat kunt u doen?

Als u zich aanvullend wilt verzekeren voor fysiotherapie in het jaar 2021 zijn er ons inziens slechts 2 zorgverzekeraars, die met een redelijk voorstel komen. Dat voorstel staat ons inziens in verhouding tot de eisen die door de zorgverzekeraar aan ons gesteld worden.

  • ONVZ
  • DSW

Zij hanteren redelijke tarieven die in de buurt komen van hetgeen is geadviseerd door het GUPTA onderzoek en stellen geen onnodige eisen die volgens ons niets te maken hebben met de kwaliteit van fysiotherapeutische dienstverlening .

Des te meer mensen zich aansluiten bij de fysiotherapie- vriendelijke zorgverzekeraars, des te groter is de kans dat fysiotherapeuten optimale kwaliteit kunnen blijven bieden: nu en in de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Jurjen Ament en Berttrand Hofstra,

Praktijkhouders FYNN Fysio

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Wij hanteren geen jaarabonnement voor fitness. (tijdelijk) opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk, met in achtneming van 1 volle maand opzegtermijn. Uw recht op uw plaats in de groep komt hiermee ter vervallen.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
Image
Image