• Telefoon 058 - 2801525
  • info@fynnfysio.nl
  • Wiardaplantage 3, 8939 AA Leeuwarden

Tarieven

Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie of heeft u geen recht meer op vergoeding, dan brengen wij eigen tarieven in rekening.

Hieronder kunt u de tarieven voor het jaar 2018 bekijken. Per jaar worden er tariefafspraken met de zorgverzekeraars gemaakt. Deze tarieven staan hier niet vermeld.

Tarieven FYNN Fysio 2018


Screening en intake en onderzoek fysiotherapie

€ 45,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 36,50

Zitting fysiotherapie in praktijk

€ 33,50

Zitting fysiotherapie aan huis 

€ 45,75

Zitting fysiotherapie in inrichting

€ 39,60

Zitting manuele therapie in praktijk

€ 42,75

Zitting manuele therapie aan huis 

€ 52,75

Zitting manuele therapie in inrichting

€ 46,10

Zitting psychosomatische fysiotherapie in praktijk

€ 42,75

Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis

€ 52,75

Eenmalig consult fysiotherapie

€ 52,75

 

 

Eenvoudige korte rapportage

€ 15,75

Uitgebreide tijdrovende rapportage

€ 25,75

Niet nagekomen afspraak*

€ 24,75

Telefonisch consult

€ 13,75

Fysiofitness 1x per week, tarief per maand (excl. 6% btw)**

€ 31,00

Fysiofitness 2x per week, tarief per maand (excl. 6% btw)**

€ 40,00


* indien niet 24 uur vooraf wordt afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

** voor (echt)paren geldt een korting

Image