Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl

Tarieven

Indien u aanvullend verzekerd bent bij een zorgverzekeraar, waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij geen contract afgesloten:
- Caresq (Besured, National Academic, Promovendum, iptiQ, eucare, aevita)
- Zorg en Zekerheid (VRZ)
- Eno (VRZ)

U ontvangt een particuliere nota van ons indien:
- u verzekerd bent bij bovengenoemde zorgverzekeraars;
- u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie;
- u geen recht (meer) heeft op een vergoeding (bv als het maximaal te vergoeden behandelingen al behaald zijn).

Op onze hoofdlocatie in Zuiderburen verzoeken wij u om particuliere behandeling direct per pin te betalen.

Tarieven FYNN Fysio 2020


Screening en intake en onderzoek fysiotherapie (online of in praktijk)

€ 49,50

Intake en onderzoek na verwijzing (online of in praktijk)

€ 40,50

Zitting fysiotherapie  (online of in praktijk)

€ 37,50

Zitting fysiotherapie aan huis 

€ 47,50

Zitting fysiotherapie in inrichting

€ 47,50

Zitting manuele therapie in praktijk

€ 45,-

Zitting manuele therapie aan huis 

€ 55,-

Zitting manuele therapie in inrichting

€ 55,-

Zitting psychosomatische fysiotherapie in praktijk

€ 45,-

Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis

€ 55,-

Eenmalig consult fysiotherapie in praktijk

€ 52,75

Echografie

€ 60,-

Eenvoudige korte rapportage

€ 40,-

Uitgebreide tijdrovende rapportage

€ 65,-

Niet nagekomen afspraak*

€ 28,-

Telefonisch consult

€ 37,50

Fysiofitness en HIIT 1x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 31,00

Fysiofitness en HIIT 2x per week, tarief per maand (excl. 9% btw)**

€ 40,00

(sport)massage 30 minuten ***

€ 30,00

nekmassage 20 minuten ***

€ 20,00

Strippenkaart massage 5x ***

€ 140,00

Strippenkaart massage 10x ***

€ 270,00

 

* indien niet 24 uur vooraf wordt afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

** voor (echt)paren geldt een korting

*** Massages (geen fysiotherapie)

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Wij hanteren geen jaarabonnement voor fitness. (tijdelijk) opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk, met in achtneming van 1 volle maand opzegtermijn. Uw recht op uw plaats in de groep komt hiermee ter vervallen.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
Image