Image

Controle over je pijn met hulp van TENS.

De oorzaak van pijn kan divers zijn. Het kan ontstaan na bijvoorbeeld een auto-ongeluk of bij chronische of terminale ziekte of ten gevolge van een sportblessure, maar het kan ook door langdurige stress of verkeerde werkhouding komen. Als de pijn al langer aanwezig is of heftig is van aard, dan ontstaat er soms ook angst om te bewegen. Een onnatuurlijk beweegpatroon en toenemende beperkingen kunnen dan een gevolg zijn.

Bij FYNN Fysio kunnen we bij pijnklachten veelal de meer traditionele behandeltechnieken toepassen, zoals fysiotherapie, manuele therapie of dry needling. Indien er sprake is van acute of chronische pijn kunnen wij u van dienst zijn met het toepassen een Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie , oftewel TENS. TENS wordt door FYNN Fysio in gezet als  ideale aanvulling in de behandeling van acute of chronische pijn.

Wat is TENS?

De afkorting TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. TENS is een niet- invasieve behandeling die gebruikt wordt voor pijnbehandeling.

Het doel van een TENS behandeling is om pijngewaarwording te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen. Het is gebleken dat TENS een effectieve behandelmethode is, welke nauwelijks tot geen bijwerkingen heeft. TENS kan gebruikt worden bij zowel acute als chronische pijn. Eurocept Xytron Medical is leverancier van Tens apparaten en electrodes.

Werkwijze

Bij het intakegesprek zal de fysiotherapeut samen met u bekijken of behandeling met TENS in uw situatie van toepassing is. Mocht dit het geval zijn dan wordt u door de fysiotherapeut uitgebreid ondersteund en geïnformeerd over de werkwerkwijze. Vervolgens krijgt u duidelijke instructies van uw fysiotherapeut en een TENS apparaatje in bruikleen, die u koppelt aan een app op uw telefoon.

Vervolgens plaatst u de twee elektroden op de aanbevolen plaats op de huid en stelt u het menu in. U kunt de intensiteit van het programma zelf vermeerderen of verminderen

Tarieven

  • Screening, Intake en onderzoek: zie tarievenlijst*
  • Intake en onderzoek na verwijzing: zie tarievenlijst*
  • Behandeling fysiotherapie in praktijk: zie tarievenlijst*
  • TENS in bruikleen: wordt bij uw zorgverzekeraar aangemeld**
  • Desgewenst kunt u via eurocept zelf een TENS apparaat aanschaffen.

*indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en recht heeft op fysiotherapie, worden deze zittingen vergoed door uw zorgverzekeraar.

** Door de meeste zorgverzekeraars wordt TENS vergoed voor chronische pijn.

Onze specialisten