Image

Fysiotherapie bij herstel na COVID-19

Als u na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kunt u bij de fysiotherapeut van FYNN Fysio terecht voor hulp, advies en begeleiding. Heeft u in het ziekenhuis gelegen? Dan ontvangt de fysiotherapeut een berichtje en neemt na ontslag uit het ziekenhuis contact met u op om te bespreken hoe het met u gaat en of u last heeft van restklachten. Als u thuis hersteld bent van COVID-19 kunt u, indien nodig, zelf contact opnemen met uw fysiotherapeut. Bijvoorbeeld als u klachten heeft op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen.

Om (her)besmetting uit te sluiten, staat veiligheid voorop bij de behandeling. De fysiotherapeut vertelt u wat er wel en niet mogelijk is op het gebied van fysiotherapeutische behandeling. Hiervoor maakt de fysiotherapeut een inschatting of behandeling op afstand (beeldbellen) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is (eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen).

De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee u na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Zij helpt u om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat u op een verantwoorde manier werkt aan je herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met u gaat. Heeft u problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet u (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

Fysiotherapie bij herstel na COVID-19 wordt niet alleen in  Zuiderburen en de Techumerpleats aangeboden, maar ook in Dokkum en Franeker. De regie is in handen van onze Corona-deskundige Manoek Westra.

Onze specialisten

Fysiotherapie bij herstel na COVID-19 wordt aangeboden door de volgende medewerkers van FYNN Fysio.