actie-Fynn_Fysio_2021-Marieke_Balk_Fotografie-6.jpg

Fysiotherapie bij oncologie bij FYNN Fysio

Marian Bakker heeft een specifieke cursus gevolgd welke gericht is op het behandelen van (ex-)kankerpatienten. De therapie richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij (ex-)kankerpatiënten.  Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

Bij FYNN Fysio kan 'fysiotherapie bij oncologie' worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase.  Elke fase vereist een specifieke behandeling  door de fysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet soms op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. Marian Bakker kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

Behandelingen vinden plaats op individuele basis, of in groepsverband. Uiteraard vindt eerst een intake plaats om zo eerst een balans op te maken en goede afspraken te maken.

Behandeling aan huis zijn mogelijk. Marian Bakker is werkzaam in Techum en Zuiderburen.bron: KNGF

Onze specialisten