• Fysio Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten        Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl
overzicht-specialisaties-fysio-oncologie.jpg

Fysiotherapie bij psychosomatische klachten

De oorzaak van spanningsklachten kan van zowel lichamelijke - als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan. Er is sprake van psychosomatische klachten als er een verstoring is in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut van FYNN Fysio begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. De fysiotherapeut betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef - en werkomstandigheden, bij de behandeling.

Allereerst zal er een gesprek plaatsvinden en een onderzoek om u en uw spanningsklachten te begrijpen.

Dit intakegesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een behandelplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

Onze specialisten