Longfysiotherapie bij FYNN Fysio

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische aandoening van de luchtwegen). 

FYNN Fysio is een van de fysiotherapiepraktijken dat deel uit maakt van het longnetwerk Friesland

De longfysiotherapeuten van longnetwerk Friesland werken nauw samen met longartsen, longverpleegkundigen en fysiotherapeuten uit alle ziekenhuizen van Friesland.

Onze fysiotherapeuten onderzoeken, behandelen en trainen longpatiënten. U kunt hierbij denken aan COPD, hartfalen of COVID-19 nazorg.

Er bestaan grote verschillen in oorzaak en ernst van longklachten; hiermee moet in de behandeling rekening worden gehouden. De longfysiotherapeut van FYNN Fysio heeft kennis van de kinesiologie van de ademhaling en is bekend met de pathologie en pathofysiologie van de meest voorkomende longaandoeningen (COPD, astma, interstitieel longlijden, bronchieectasieen, mucoviscidose en pulmonale hypertensie). De fysiotherapeut is in staat tot het stellen van fysiotherapeutische diagnoses en de fysiotherapeutische mogelijkheden tot behandeling.

De longfysiotherapeut is deskundig om u te helpen bij onder andere het op peil brengen of verbeteren van uw conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en –tempo. Door de diverse oefeningen krijgt u het gevoel meer controle te hebben over uw aandoening. Fysiotherapie helpt u om uw levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen.

Naast ademhalingstechnieken en conditietraining bestaat de behandeling uit krachttraining. Wanneer u meer spierkracht heeft kost het minder energie om dagelijkse taken uit te voeren zoals opstaan uit een stoel of lang achtereen staan (koken). Daarnaast leren we u om om te gaan met uw klachten, bijvoorbeeld met de  energieverdeling over de dag. Bij progressieve aandoeningen richten we ons op stabilisatie en vertraging waar mogelijk. Ook stimuleren we u om zelf (weer) actief te zijn, op uw eigen niveau, zodat u niet persé afhankelijk hoeft te zijn van onze behandeling en begeleiding.

Kortom: de long-fysiotherapeut biedt in samenwerking met andere disciplines de beste zorg voor u en uw omgeving.

Image

Onze specialisten