behandelingen-fynnfysio-medical-tape-2.jpg

Medical Tape bij hooikoorts

Indien u last van hooikoorts heeft bent u bij FYNN Fysio van harte welkom om Medical Tape aan te laten brengen. De kosten hiervoor bedragen 15 euro per consult.

De resultaten van de Medical Taping toepassing bij hooikoortsklachten zijn erg positief.

Door het aanleggen van de tape op de huid geef je een sensorische prikkel aan de fascia, waardoor een andere spanning ontstaat; het bindweefsel komt tot rust. Dit heeft dan weer een positieve invloed op het immuunsysteem, waardoor het lichaam bij hooikoorts minder zal reageren en stoffen aanmaakt voor een allergische reactie.

Vermoedelijk heeft de spanning van de fascia en/of de prikkeling van de sensoren in de huid een positief effect op de invloed van het immunoglobuline IgE en daardoor indirect op het vrijkomen van histamine.


Bron: fysiotape.nl

Onze specialisten