Fysiotherapie  in Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Franeker, Drachten     Telefoon 058 - 2801525    info@fynnfysio.nl
FITNESZAAL_2019-mariekebalkfotografie-5.jpg

Medische fitness bij FYNN Fysio

Als uw fysiotherapeut heeft geconstateerd dat uw klachten grotendeels of volledig kunnen verdwijnen door actieve trainingstherapie, kunt u onder begeleiding van uw fysiotherapeut in de fitnesszaal aan de slag gaan met oefeningen om uw conditie en/of spierkracht te verbeteren. Medische fitness kan in veel gevallen de juiste behandeling voor u zijn, als blijkt dat kracht- en/of conditietraining herstelbevorderend werkt.

Er zal in overleg met u een trainingsschema, specifiek gericht op uw situatie, worden samengesteld. Voorafgaand of tijdens iedere training zal uw fysiotherapeut met u kijken hoe het u vergaat. Indien nodig wordt het trainingsschema bijtijds aangepast.

Bij de medische fitness van FYNN Fysio traint u alleen, of samen met een kleine groep medepatiënten onder begeleiding van uw fysiotherapeut. Een trainingsgroep kan bestaan uit een combinatie van mensen die fysiofitness volgen en/of medische fitness volgen. De totale groepsgrootte is maximaal 8 personen.

Indien u aanvullend verzekerd bent worden veelal de kosten voor medische fitness vergoed door uw verzekeraar. De duur van medische fitness is maximaal 3 maanden, tenzij u een chronische aandoening heeft, waarvoor langer dan 3 maanden en maximaal 12 maanden vergoeding mogelijk is. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te zien welke vergoeding medische fitness u krijgt.

De medische fitness wordt beëindigd als uw behandeldoel is behaald. Desgewenst kunt u de training voortzetten door u een fitnessabonnement af te sluiten.

Fitness

FYNN Fysio biedt u de mogelijkheid om op een verantwoorde manier te sporten.
Wij hanteren geen jaarabonnement. (Tijdelijk) Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk, met in acht neming van 1 volle maand opzegtermijn.

In Zuiderburen en Techum kunt u terecht voor fysiofitness in kleine groepen (normaliter maximaal 8 personen, nu maximaal 4 personen) onder begeleiding van een fysiotherapeut. 
 
Tijdelijk opzeggen van uw fitnessabonnement is mogelijk. Uw recht op uw plek komt hiermee te vervallen.

Tijden fitness & medische fitness

09.30u
11.00u
16.00u
19.00u
09.30u
11.00u
16.00u

09.30u
11.00u
15.30u
19.00u
09.30u (in Zuiderburen en in de Techumerpleats)
11.30u
19.00u
09.30u

11.00u

13.30u

Onze specialisten